Centrum zrównoważonych systemów energetycznych (CSE) Fraunhofer USA przedstawiła  dwa systemy solarne Plug and Play na swoim 2016 Demo Day. 

Jest to kolejny przystanek na trasie do komercjalizacji  tej technologii. Jego wizja to stworzenie systemów PV łatwych, szybkich i bezpiecznych do zainstalowania, nawet przez osoby bez wcześniejszego doświadczenia z fotowoltaiką, przez co zostaną obniżone koszty instalacji na budynkach mieszkalnych.

Projekt jest finansowany przez inicjatywę SunShot przedstawioną przez Departament Energii  U.S. Partnerami  projektu są National Grid, SUNPOWER i Lumeta, producent lekkich modułów fotowoltaicznych.

Prezentacja tego demo systemu pokazuje, ze wszystkie elementy instalacji mogą zostać zainstalowane w przeciągu tylko  75 minut (przez 3 osoby, które nie zajmowały się wcześniej fotowoltaiką). Kolejne pilotażowe prezentacje systemów będą wdrażane w różnych częściach USA po 2017 roku. System cechuje łatwość instalacji: zastosowanie prekonfigurowanego okablowania i bezpiecznych złącz dotykowych. Plug and Play w celu poprawy bezpieczeństwa został zaopatrzony w elektroniczny autotest, automatycznie sprawdzający poprawność zainstalowania modułów.

" Plug and Play to podejście  do fotowoltaiki, które transportuje nas  do następnego poziomu poprzez wykazanie, że różne podejścia technologiczne mogą sprostać wizji uproszczonej instalacji, bezpieczeństwu i elektronice, umożliwiającej ciągłą kontrolę", powiedział dr Christian Hoepfner, dyrektor wykonawczy Fraunhofer CSE i główny badacz w projekcie Plug and Play.  

"To otwiera drogę dla wielu producentów, by opracowywać i oferować klientom coraz bardziej zmodernizowane systemy Plug and Play."

Źródła: pv-tech.org; cse.fraunhofer.org