Długoterminowym celem deweloperów budynków wielorodzinnych jest zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, powstających na skutek użytkowania takich nieruchomości. Doug Quattrochi, dyrektor wykonawczy MassLandlords, wskazuje, że pompy ciepła są obiecującą technologią dla segmentu ogrzewania w apartamentowcach i blokach, jednak pojawiają się trudności w opracowaniu rekomendacji dla deweloperów odnośnie instalacji takich urządzeń w nowych i istniejących już budynkach. Pompy ciepła mają wady.

Trudne do przewidzenia koszty operacyjne

Z przeprowadzonych przez MassLandlords wyliczeń wynika, że pompy ciepła mogą być tańszą alternatywą dla konwencjonalnych kotłów, w tym gazowych. Warunkiem ich atrakcyjności operacyjnej jest odpowiednia instalacja technologii pomp ciepła. Źle dobrane pompy ciepła do budynku wielorodzinnego rodzą o wiele większe koszty w porównania do kotła gazowego. Koszty eksploatacji pompy ciepła rosną nawet 2-3 razy. Współczynniki wydajności spadają szczególnie w chłodnym klimacie (współczynnik HSPF).

Co więcej, wyliczenia nie były jeszcze realizowane w przypadku budynku, który nie został poddany termomodernizacji. Brak szczelności budynku może tylko obniżyć wydajność  pomp ciepła.

Niewystarczające dane dla kosztów instalacji

O ile dostępne są już wyliczenia instalacji systemu pomp ciepła w nowych domach wielorodzinnych, to nie sprecyzowano jeszcze orientacyjnych kosztów dla modernizacji źródła ciepła w istniejącym  budynku. Kwestię najgłębiej zbadały firmy ubezpieczeniowe, które posiadają wyliczone standardy dla kosztów odtworzenia zniszczonego budynku.

Niezbędne są oddzielne wyliczenia dla implementacji pomp ciepła w domach wielorodzinnych w przypadku systemów kanałowych, bezkanałowych oraz hydraulicznych. Typowy kocioł lub piec wytwarza ciepłą wodę o temperaturze ok. 80 stopni Celsjusza, układy hydrauliczne zwykle wytwarzają ciepłą wodę w temperaturze nie więcej niż 54 stopni Celsjusza. Może to być niewystarczające dla ogrzewania podłogowego.

Ekspert wskazuje ponadto, że typowy piec lub kocioł gazowy zostanie zainstalowany za kwotę ok. 5 tys. dol. (ok. 19,3 tys. zł), który będzie służył z uwzględnieniem konserwacji 15-30 lat. Koszt instalacji standardowej pompy ciepła wyniesie ok. 10 tys. dol. (ok. 38 tys. zł). Nowoczesna instalacja posłuży 10-15 z uwzględnieniem konserwacji. Na tym etapie instalacja standardowych kotłów wydaje się bardziej opłacalna.

Przepisy sanitarne wskazują, że deweloper jest odpowiedzialny za cały system ogrzewania, w tym ich utrzymanie i konserwację, dlatego dochodzą tutaj dodatkowe obowiązki, stad zapewne pojawiające się wątpliwości. Być może większą wagę należy przykładać do ofertowania i argumentowania kosztów eksploatacyjnych, bo przecież koszty instalacyjne, biorąc pod uwagę 30-letnią eksploatację mogą się okazać mało znaczące.

Źródło: Banker&Tradesman

Redakcja GLOBEnergia