Coraz więcej inwestorów ceni sobie niezależność energetyczną, mając na uwadze także proekologiczne rozwiązania. Konsekwencją jest wzrost popularności fotowoltaiki i pomp ciepła, które w połączeniu mogą stworzyć bardzo efektywne rozwiązanie.

Jednym z przykładów dobrze wykonanej instalacji jest system hybrydowy on-grid pokrywający zapotrzebowanie energetyczne domu jednorodzinnego o powierzchni 270 m2 zlokalizowanego we wsi Strzelinko pod Słupskiem. Instalacja składa się z rewersyjnej pompy ciepła typu split Dimplex LAW 14 ITR pracującej w układzie powietrze-woda o mocy 14 kW oraz 24 modułów fotowoltaicznych SELFA SV60P-245 o łącznej mocy zainstalowanej równej 5,76 kWp. Współpracują one w systemie biwalentnym równoległym z dwoma obiegami grzewczymi i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła wspomagana jest grzałką elektryczną służącą do przegrzewu c.w.u. oraz kotłem olejowym pracującym równolegle w charakterze źródła szczytowego, ówcześnie będącym jedynym źródłem zasilania obiektu. Ważnym aspektem pracy instalacji jest krzywa grzewcza ustawiona zależnie od temperatury zewnętrznej.

Rewersyjna pompa ciepła typu split firmy Dimplex, fot. GLOBEnergia

Rewersyjna pompa ciepła typu split firmy Dimplex o mocy 14 kW pracująca w układzie powietrze-woda przy ogrzewanym obiekcie, fot. GLOBEnergia

Analiza pracy systemu w roku 2015 została rozłożona na pracę instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz całego współpracującego ze sobą systemu. Całoroczny uzysk instalacji fotowoltaicznej osiągnął wartość 5 869 kWh, co oznacza średni uzysk miesięczny na poziomie 489 kWh. Jeśli wziąć pod uwagę rozkład promieniowania słonecznego na przestrzeni roku, to instalacja fotowoltaiczna wygenerowała najwyższe uzyski w miesiącach kwiecień–sierpień, pokrywając tym samym w całości zapotrzebowanie na grzanie i chłodzenie oraz znacząco obniżając koszty eksploatacyjne przez pozostałą część roku. Teoretyczne zapotrzebowanie budynku na ciepło sięga 13,5 kW.

Energia uzyskana przez pompę ciepła w trybie grzania wyniosła 35 656 kWh w skali roku, najwyższą energię generując w miesiącach zimowych – adekwatnie do zapotrzebowania energetycznego budynku. Energia niezbędna do napędu sprężarki wyniosła 10 513 kWh, darmowa energia pozyskana z powietrza 24 135 kWh, natomiast energia zaczerpnięta ze źródła szczytowego – jedynie 1 008 kWh.

Z właścicielem firmy IGNACZAK TECHNIKA GRZEWCZA wykonującej instalację, Krzysztofem Ignaczakiem, fot. GLOBEnergiaZ właścicielem firmy IGNACZAK TECHNIKA GRZEWCZA wykonującej instalację, Krzysztofem Ignaczakiem (z lewej) rozmawiał redaktor naczelny GLOBEnergia, Grzegorz Burek, fot. GLOBEnergia

Współpraca fotowoltaiki z pompą ciepła znacząco zmniejsza nakłady eksploatacyjne w ciągu roku. Tak pracujący system jest w stanie zapewnić całkowite pokrycie zapotrzebowania na chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w miesiącach letnich oraz znacząco obniżyć koszty przez pozostałą część roku. Dodatkowo, nie można zapomnieć o możliwości przekazania nadmiaru energii na pokrycie aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ewentualność sprzedaży nadprodukcji do sieci. Całkowity koszt niniejszej instalacji hybrydowej wyniósł 65 230 zł, przy czym najdroższym urządzeniem była pompa ciepła stanowiąca ok. 1/3 ceny.

Źródło: Dimplex, Ignaczak Technika Grzewcza, opracowanie własne
Opracowanie: Dominika Sosnowska


Cały artykuł dostępny w GLOBEnergia 2/2016