Powietrzne pompy ciepła dzięki swojej prostej instalacji i niskim wymaganiom dotyczącym warunków eksploatacji cieszą się bardzo dużą popularnością. Wśród wszystkich pomp charakteryzują się największą różnorodnością budowy.

 
Pompy ciepła typu powietrze/woda, korzystające z powietrza zewnętrznego jako źródła ciepła stanowią obecnie najszybciej rozwijającą się technologie ze wszystkich pomp ciepła. Główną tego przyczyną jest dość duża tolerancja przy doborze urządzenia i brak dolnego źródła ciepła.
 
Planując inwestycję w powietrzną pompę ciepła należy oszacować, jakiego rzędu koszty to za sobą niesie. Taka informacja jest niezwykle ważna podczas planowania budżetu. Prezentujemy kilka przykładowych wycen instalacji, mających charakter wyłącznie poglądowy – wyceny udostępnione przez zaprzyjaźnione firmy instalacyjne.


Powierzchnia do ogrzania ok.105m2

Instalacja pompy ciepła
Zestaw pompy ciepła powietrze – woda typu SPLIT 3,5-12 kW
Jednostka zewnętrzna i jednostka wewnętrzna
Wspornik ścienny
Zbiornik buforowy 100l
Rury, chłodnicze, rura i kształtki stalowe, rura i kształtki polipropylenowe, filtry, izolacja, zawory odcinające i bezpieczeństwa, naczynia wzbiorcze c.o. I c.w.u
Materiały elektryczne, wyposażenie rozdzielni
Montaż instalacji pompy ciepła (montaż pompy ciepła, bufora c.o. wraz z niezbędnym osprzętem, wykonanie instalacji automatyki wraz z rozdzielnią)
Suma: 28 183 zł netto

Zobacz wszystkie dostępne wyceny – 17 wycen inwestycji

 


Powierzchnia do ogrzania ok. 120 m2
Pompa ciepła powietrze/woda typu SPLIT 8 kW
Jednostka wewnętrzna z wbudowanym buforem 270 l
Jednostka zewnętrzna
Przewody chłodnicze łączące jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną
Montaż instalacji pompy ciepła (montaż pompy ciepła, bufora c.o., wraz z niezbędnym osprzętem)

Suma: 31 800 zł netto


Powierzchnia do ogrzania ok. 140 m2
Pompa ciepła powietrze/woda typu SPLIT 9 kW
Jednostka zewnętrzna moc 9kW
Jednostka wewnętrzna
Bufor 100l
Rura i kształtki stalowe, rura i kształtki polipropylenowe, filtry, izolacja, zawory odcinające i bezpieczeństwa, naczynia wzbiorcze c.o. i c.w.u,
Montaż instalacji pompy ciepła (montaż pompy ciepła, jednostki wewnętrznej. wraz z niezbędnym osprzętem)

Suma: 35159,74 zł netto