Ogromna machina jest w stanie wygenerować 10 000 MWh energii każdego roku i jednocześnie zamienić 4,5 mld litrów słonej wody w wodę zdatną do picia.

rura odsalająca u wybrzeża Kalifornii

Innowacyjna infrastruktura odsalająca widziana z lotu ptaka, źródło: Minds Beta

Rob Ferrey oraz Elizabeth Monoian – założyciele Land Art Generator Initiative – informują, że infrastruktura wspierająca zrównoważony rozwój w Kalifornii będzie miała też istotny wpływ na estetykę krajobrazu. Dodają także, że projekt pomoże w osiągnięciu celów paryskiego porozumienia klimatycznego, które to zjednoczyło świat w walce ze zmianami klimatu, zaś spełnienie tych zobowiązań wymaga ogromnych inwestycji w infrastrukturę związaną z czystą energią.

wnętrze rury odsalającej

Wnętrze rury odsalającej, źródło: Minds Beta

Zespół projektantów oświadczył, że zastosowane panele fotowoltaiczne dostarczą energię potrzebną do pompowania wody morskiej poprzez proces elektromagnetycznej filtracji. Jednocześnie powstają dwa rodzaje produktów: czysta woda o 20%-owym stopniu zasolenia oraz woda zdatna do picia. Solanka, jest wykorzystywana w basenach termalnych, by następnie zostać skierowaną z powrotem do oceanu dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu. Natomiast woda pitna kierowana jest rurami w stronę wybrzeża i dostarczana mieszkańcom miasta Santa Monica.

Przebieg procesu elektromagnetycznej filtracji

Przebieg procesu elektromagnetycznej filtracji, źródło: Minds Beta

Opracowano na podstawie: Minds Beta

Zdjęcie główne: Minds Beta