Książka dedykowana jest świadomym inwestorom, wykonawcom i handlowcom, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi.

 

Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od doboru i wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych poprzez wybór i dobór falownika najlepiej pasującego do wybranych modułów fotowoltaicznych aż do konfiguracji całej instalacji tak, aby działała on możliwie najefektywniej.
 
W książce przedstawiono szereg najczęściej popełnianych błędów instalacyjnych, oraz rady, których należy się trzymać, aby planowana instalacja działała poprawnie i wydajnie przez długie lata.
 
 
Premiera: 25 maja 2015
Papier kredowy 271 stron
 

KUP TERAZ!  – TUTAJ

Spis treści  – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE, Bogdan Szymański, wydanie IV
 
1    Moduły fotowoltaiczne    
1.1    Moduł fotowoltaiczny – budowa
1.2    Rodzaje i generacje ogniw i modułów fotowoltaicznych
1.2.1    Moduły zbudowane z ogniw z krzemu krystalicznego
1.2.2    Moduły cienkowarstwowe    
1.2.3    Cienkowarstwowe hybrydowe moduły fotowoltaiczne    
1.2.4    Moduły monokrystaliczne z obiema elektrodami z tyłu (all back contact)    
1.2.5    Moduły monokrystaliczne typu HIT    
1.2.6    Dwustronne moduły PV. Kiedy warto je zastosować?    
1.3    Wielkość i udział w rynku poszczególnych typów modułów PV    
1.4    STC, NOCT – warunki w jakich badane są moduły PV    
1.5    Charakterystyka prądowo-napięciowa i najważniejsze parametry elektryczne    
1.6    Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą warunków słonecznych    
1.7    Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą temperatury    
1.8    Jak poznać moduły wykonane z wysokiej i niskiej jakości ogniw?    
1.8.1    W oparciu o parametry elektryczne    
1.8.2    W oparciu o wygląd    
1.9    Sprawność modułów PV    
1.10    Znaczenie praktyczne sprawności    
1.11    Dodatnia tolerancja i jej znaczenie przy wyborze modułu PV    
1.12    LID i roczna utrata mocy    
1.12.1    Moduły z dodatkiem galu    
1.12.2    Początkowy wzrost mocy modułów CIGS    
1.13    Degradacja warstwy EVA    
1.14    Efektywność przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego    
1.15    Gorący punkt (hot spot)    
1.16    Korozja warstwy TCO – poważny problem niektórych baterii II generacji    
1.17    Degradacja indukowanym napięciem PID    
1.18    Certyfikaty i normy    
1.19    PVT – połączenie modułu PV z kolektorem słonecznym    
2    Falowniki (inwertery)    
2.1    Budowa i podział falowników    
2.2    System centralny czy zdecentralizowany?    
2.3    Mikrofalowniki w instalacji    
2.4    MPP traker – czym jest i jakie spełnia zadania    
2.5    Zależność sprawności od obciążenia falownika    
2.6    Oznaczenie sprawność falowników w karcie katalogowej    
2.7    Moc czynna, bierna, pozorna – cos(fi), tg(fi)    
2.8    Monitoring pracy falowników    
2.9    Wymagania OSD względem falowników   (nowość)
2.10    Analiza karty katalogowej    
2.11    Napięciowy zakres pracy falownika    (nowość)
3    Dobór i optymalizacja instalacji    
3.1    Pochylenie i kierunek instalacji fotowoltaicznej    
3.2    System nadążny    
3.3    Odstępy między rzędami    
3.4    Sposoby łączenia modułów w instalacji    
3.4.1    Połączenie szeregowe i równoległe modułów    
3.4.2    Niedopasowanie prądowe i napięciowe    
3.5    Zacienienie i diody bocznikujące    
3.5.1    Wpływ zacienienia na pracę modułu    
3.5.2    Energetyczne skutki zacieniania    
3.5.3    Uwzględnianie zacienienia w rozplanowaniu modułów    
3.6    Przewody i kable w instalacji PV – dobór i straty energii    
3.6.1    Dobór średnicy przewodów    
3.7    Zabezpieczenia w instalacjach PV    
3.7.1    Bezpieczniki    
3.7.2    Wyłączniki nadprądowe    
3.7.3    Ograniczniki przepięć i instalacja odgromowa    (nowość)
3.7.4    Uziemienie i połączenie wyrównawcze    
3.8    Unikanie pętli    
3.9    Dopasowanie typu modułów do falownika    
3.10    Dopasowanie mocy generatora PV do mocy falownika/ów    
3.11    Jak obliczyć powierzchnię potrzebną pod instalację?    
3.12    Wybór typu instalacji    
3.13    Licznik w instalacji sieciowej on grid    
3.14    Dobór instalacji sieciowej – on grid    
3.14.1    Dobór mocy instalacji sieciowej – on grid    (nowość)
3.14.2    Rozplanowanie modułów    
3.14.3    Dobór falownika do modułów    (nowość)
3.14.4    Przewody i zabezpieczenia    (nowość)
3.14.5    Schemat instalacji    (nowość)
3.15    Typy instalacji wyspowych    
3.15.1    Bezpośrednie zasilanie urządzeń prądu stałego    
3.15.2    Zasilanie urządzeń prądu stałego z wykorzystaniem regulatora ładowania    
3.15.3    Zasilanie urządzeń prądu stałego i przemiennego z wykorzystaniem przetwornicy DC/AC oraz regulatora ładowania    
3.16    Dobór instalacji wyspowej i hybrydowej do zasilania budynków    
3.17    Dokumentacja i testy po wykonaniu instalacji    
3.17.1    Testy    (nowość)
3.17.2    Dokumentacja    
3.17.3    Przykładowy protokół z pomiarów i testów instalacji fotowoltaicznej   (nowość)
3.18    Akumulatory w systemach PV    (nowość)
3.18.1    DOD i SOC – Głębokość rozładowania i liczba cykli ładowania    (nowość)
3.18.2    Wpływ temperatury na prace akumulatorów    (nowość)
3.18.3    Porównanie paramentów akumulatorów    (nowość)
3.18.4    Współpraca falownika z akumulatorami    (nowość)
3.19    Współpraca systemów PV z pompą ciepła    (nowość)
4    Montaż i problemy eksploatacyjne    
4.1    Prąd upływu    
4.2    Zwarcie doziemne generatora PV    
4.3    Wzrost napięcia w miejscu przyłączenia falownika    
4.4    Mocowanie i montaż modułów i falowników    
4.4.1    Falowniki    
4.5    Montaż modułów i konstrukcji wsporczej    
4.6 Możliwości i procedura przyłączenia instalacji do sieci    
4.7    Mycie instalacji PV    
4.8    Identyfikacja problemów poprzez analizę charakterystyki prądowo napięciowej    (nowość)
4.9    Błędy wykonawcze    
5    Ekonomika instalacji fotowoltaicznych    
5.1    Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej    
5.1.1    Źródła danych o nasłonecznieniu    
5.1.2    Uzysk energii z instalacji PV    
5.2    Jak obliczyć uzysk energii z instalacji?    
5.3    Składowe kosztów instalacji fotowoltaicznej  (nowość) 
5.4    Koszty eksploatacyjne    
5.5    Przychody ze sprzedaży energii i ich opodatkowanie    
5.6    Dotacja NFOŚiGW    
5.7    Analiza ekonomiczna dla mikroinstalacji fotowoltaicznej    (nowość)
6    Wydarzenia branżowe   
 Partnerzy wydania – przegląd wiodących firm