Gmina Busko Zdrój kilka dni temu ogłosiła wyniki przetargu na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych. 

 
Zamówienie dotyczyło zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznych na 34 obiektach użyteczności publicznej. Projekt dofinansowany jest ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 
 
Łączna moc wszystkich instalacji to ponad 700 kW. O wynikach przetargu decydowała cena, a gmina miała do rozdysponowania kwotę 6 886 000 PLN brutto. Z kolei najtańsza oferta opiewała na nieco ponad 3 290 000 PLN brutto.
 
Warto dodać, że w wymogach dla składających oferty znalazły się zapisy o tym, że użyte do instalacji urządzenia muszą być pochodzenia europejskiego, co nieco podnosi ich koszty. Co więcej, są to instalacje rozproszone, co również przekłada się na wyższe koszty projektu, materiałów, urządzeń i wykonania. 
 
Biorąc pod uwagę kwotę, którą na ten cel przeznaczyła gmina, instalacje powinny w przeliczeniu na kWp kosztować około 9 600 PLN brutto. Z analizy kosztowej wynika, że cena za którą ma szanse powstać taka instalacja to 5 500 PLN brutto/kWp. Oferty, które zgłoszono do przetargu były jednak zaskakująco niskie.
 
Najniższa oferta, która wygrała przetarg zaoferowała cenę ponad 1000 PLN brutto niższą od minimalnej ceny za którą można taką inwestycję wykonać, czyli około 4 460 PLN brutto/kWp.
Jednocześnie należy podkreślić, że cena podana przez najtańszego oferenta jest niższa od ceny zakupu dobrej jakości sprzętu. 


Wyniki przetargu TUTAJ


Jak możliwe jest wykonanie w takiej cenie inwestycji zgodnie z wymogami zamawiającego? 
 
Jeśli tak będą przygotowywane oferty przetargowe, a przetargi będą rozstrzygane jedynie z uwzględnieniem kryterium ceny, to warto zadać sobie pytanie: Jak to wpłynie na jakość i funkcjonalność instalacji fotowoltaicznych? Jak będzie wyglądał rozwój mikroinstalacji PV w Polsce, jeśli jedynym kryterium w ich wykonaniu będzie najniższa cena?
 
Po projektach robionych prawie za darmo, przyszła kolej na instalacje robione…. również prawie za darmo. 
 
Źródło: GLOBEnergia