Instalacje OZE wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

shutterstock 37339648 pan

Trwają intensywne prace nad opracowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

 
W ocenie ministerstwa planowanie przestrzenne wymaga szybkich, celowych i skutecznych działań, które pozwolą ograniczyć najistotniejsze problemy i umożliwią efektywne kształtowanie przestrzeni. Przygotowany przez resort projekt zmian (tzw. mała nowelizacja), stanowić ma wstęp do kompleksowych zmian systemowych, jakie wprowadzić ma przygotowywany kodeks urbanistyczno – budowlany.Zgodnie z założeniami uzasadnienia do projektu z dnia 8 lipca 2015 r. planowane zmiany powinny wejść w życia w ciągu roku.
 
W projekcie ustawy proponuje się dodanie zapisu mówiącego, że lokalizacja obiektów instalacji odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje, w rozumieniu art. 2 pkt 13 i 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 r., poz. 478 z późn, zm, zwanej dalej ustawą o oze) może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium zaś powinny zostać określone obszary, na których obiekty te mogą być sytuowane.
Od dłuższego czasu w orzecznictwie postulowano, aby lokalizacja tego typu obiektów mogła następować wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W praktyce obiekty te wzbudzają spore kontrowersje społeczne, a ich realizacja w oparciu o decyzje wz nie zapewniała możliwości wypowiedzenia się społeczeństwa co do tego typu inwestycji na najwcześniejszym ich stadium.

5 istotnych zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście inwestycji z zakresu oze.


Jako uzasadnienie tych zmian wskazano również, że obowiązujące przepisy posługują się nieprecyzyjnym sformułowaniami, pojawiła się bowiem linia orzecznicza i wykładnia, zgodnie z którą, w sytuacji, gdy w studium nie przewidziano tego rodzaju obszarów, oze można lokalizować na dowolnym terenie, jak również że można je lokalizować na podstawie decyzji wz.


Anna Siwkowska
radca prawny