Instalacje pomp ciepła w Ośrodku Wychowawczym Sióstr św. Elżbiety

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Clipboard01

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety jest placówką opiekuńczo-edukacyjną zajmującą się dziećmi i młodzieżą o lekkim i umiarkowanym upośledzeniu umysłowym.

Podopieczni ośrodka poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach artystyczno-manualnych i pracy w grupach uczą się zasad życia w społeczeństwie i przygotowują się tym samym do samodzielnego w nim współegzystowania.

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety przez lata dobroczynnej działalności kładło szczególny nacisk na zapewnienie dzieciom komfortowych warunków, w których swobodnie mogły rozwijać swoje umiejętności. Ośrodek poddawany był licznym remontom i ulepszeniom, a dbałość Sióstr o jego infrastrukturę użytkową zaowocowało stworzeniem jednej z najnowocześniejszych placówek tego typu na terenie Poznania. Dlatego też przy podejmowaniu decyzji o modernizacji systemu grzewczego ośrodka wykorzystującego starą kotłownię węglową zgromadzenie kierowało się przede wszystkim niezawodnością, wydajnością i ekonomiką oferowanych rozwiązań. Istotną kwestią była również redukcja zanieczyszczeń generowanych przy spalaniu węgla.(…)
Anna Szpindor
Przedsiębiorstwo „HYDRO-TECH” Konin 

Czytaj całość w GlobEnergia 3/2012