Instalacje prosumenckie to już 9 GW mocy. Zobacz najnowsze dane PTPIREE!

Łączna moc mikroinstalacji prosumenckich przekroczyła poziom 9 GW - wynika z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Od marca obserwowany jest znaczny spadek miesięcznego poziomu przyłączeń mikroinstalacji OZE do sieci. W październiku przyłączono tylko 14 501 urządzeń.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Energetyka słoneczna jest obecnie największym źródłem OZE w Polsce pod względem zainstalowanej mocy. Jej moc przekroczyła poziom 11 GW, a znaczną jej część stanowią mikroinstalacje prosumenckie. Zgodnie z najnowszymi danymi PTPIREE, łączna moc zainstalowana w segmencie energetyki prosumenckiej wyniosła 9 026 MW na koniec października 2022 roku.

Łączna moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD
Źródło: PTPIREE, GLOBENERGIA
Łączna moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD
Źródło: PTPIREE, GLOBENERGIA

Spadek miesięcznych przyłączeń mikroinstalacji OZE

Od wiosny widać znaczący spadek miesięcznych przyłączeń mikroinstalacji OZE. W rekordowym pod względem liczby przyłączeń pierwszym kwartale 2022 roku przyłączono więcej mikroinstalacji (152 817) niż w całym 2019 roku (100 212). Jak informuje PTPIREE, był to również rekordowy kwartał pod względem wolumenu przyłączonej mocy, który wyniósł ponad 1 265 MW. Stanowi to moc większą niż łączna moc wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do końca pierwszego kwartału roku 2020. 

Net-billing zamiast systemu opustów

Wiosenny szczyt był związany ze zmianą systemu rozliczania z wyprodukowanej energii fotowoltaicznej. System opustów został zastąpiony przez net-billing. Inwestorzy chcieli poprzez szybką instalację do końca marca “załapać” się na bardziej korzystny system opustów. Obecnie sytuacja ustabilizowała się i średnio co miesiąc przełączanych jest 14-15 tys. urządzeń.

Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD w poszczególnych miesiącach.
Źródło: PTPIREE, GLOBENERGIA
Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD w poszczególnych miesiącach.
Źródło: PTPIREE, GLOBENERGIA

Rekordowa moc średnia

Wzrasta także średnia moc jednostkowa przyłączanych do sieci mikroinstalacji OZE. W trzecim kwartale 2022 roku średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wyniosła 9,65 kW i była o ponad 2,98 kW wyższa niż średnia moc mikroinstalacji przyłączanych do sieci w 2020 roku (6,68 kW). Średnia moc przyłączanego urządzenia w październiku 2022 roku wyniosła 9,75 kW, podczas gdy rekord odnotowano we wrześniu - wyniósł on wówczas 12,23 kW.

Średnia moc przyłączonych mikroinstalacji.
Źródło: PTPIREE, GLOBENERGIA
Średnia moc przyłączonych mikroinstalacji.
Źródło: PTPIREE, GLOBENERGIA

PTPIREE informuje, że skokowe wzrosty średniej mocy zainstalowanej mikroinstalacji w czerwcu i wrześniu są efektem wliczenia do mocy zainstalowanej w tych miesiącach wolumenu mocy pochodzącego z rozbudowy istniejących mikroinstalacji, które jako istniejące wliczone zostały do statystyki w momencie powstania rozbudowywanej mikroinstalacji.

Wynika to najprawdopodobniej ze zmiany systemu rozliczeń mikroinstalacji od 1 kwietnia 2022 roku, gdzie duża część prosumentów chciała zdążyć z przyłączeniem przed tą datą i przyłączała tylko część paneli PV, a następnie rozbudowywała ilość paneli do docelowej ilości.

Wyjaśnia PTPIREE

PTPIREE zaznacza również, że coraz częstszą praktyką jest zwiększanie mocy istniejących już mikroinstalacji. Obecny trend widoczny od początku IV kwartału 2021 roku wskazuje na zainteresowanie prosumentów przyłączaniem instalacji o większej mocy niż w latach ubiegłych, co niestety nie jest zjawiskiem pozytywnym ze względu na brak w dużej większości przypadków możliwości autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej.

Prawie 1,2 mln mikroinstalacji

Na koniec października 2022 roku łącznie liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła 1,191 mln urządzeń. W 2021 roku operatorzy dystrybucyjni przyłączyli do swoich sieci ponad 396 tysięcy nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 3 GW, dla porównania od początku roku 2022 do końca października przyłączonych zostało już ponad 337 tysięcy mikroinstalacji o mocy ponad 2,95 GW. Liczba systemów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej od początku 2019 roku do końca października 2022 roku uległa blisko 22-krotnemu wzrostowi (o 2097 proc.), przy jednoczesnym ponad 26 krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach OZE.

Źródło: PTPIREE

Zobacz również