Komunikat URE: Osoby dokonujące przyłączenia mikroinstalacji do sieci nie muszą posiadać certyfikatu instalatora.

W związku z pytaniami dotyczącymi stosowania postanowień art. 20h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) Wiceprezes URE informuje, że nie istnieje obligatoryjny wymóg posiadania certyfikatu przez osoby zajmujące się przyłączaniem mikroinstalacji lub małych instalacji odnawialnych źródeł energii do sieci. Posiadanie przedmiotowego certyfikatu nie jest obligatoryjnym wymogiem dla instalatora. Tym samym przedsiębiorstwa energetyczne, które uzależniają przyłączenie mikroinstalacji od faktu posiadania certyfikatu w sytuacji gdy system certyfikacji jest systemem dobrowolnym, działają bez podstawy prawnej, dopuszczają się naruszenia przepisu art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy, odmawiając z nieuzasadnionych powodów zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1.
Źródło: URE