Instalatorzy oceniają Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

bilansowanie międzyfazowe

Operator Systemu Dystrybucyjnego to  przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne m. in. za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym.

Oficjalnie jest ich w Polsce około 40, ale największe znaczenie ma pięciu największych operatorów takich jak: ENEA, Energa, RWE, Tauron i PGE. To właśnie o nich zapytano instalatorów PV w badaniu ankietowym na przełomie 2016/2017.

Instalatorzy oceniali czas przyłączenia mikroinstalacji do sieci, a także definiowali optymalny według nich czas przyłączenia mikroinstalacji do sieci.

Jak wynika z raportu „Rynek Fotowoltaiczny 2016 w ocenie firm wykonawczych”, wykonawcy oceniają współpracę z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych na stosunkowo wysokim poziomie. Jest to informacja dla niektórych szokująca, ponieważ wielokrotnie pisaliśmy już o problemach z przyłączaniem instalacji, o przeciągających się procesach i o niezadowoleniu inwestorów.

Większy odsetek ankietowanych jest raczej zadowolonych ze współpracy (36%), niż z niej rozczarowanych (24%).

Analizując średni czas przyłączania mikroinstalacji do sieci, najlepiej oceniona została współpraca z Tauronem. Łącznie, zadowolonych ze współpracy z tym operatorem jest 60% pytanych. Dzięki takiemu wynikowi Tauron deklasuje innych Operatorów. Dla porównania, z usług Operatora ENEA i Energa niezadowolonych jest aż 72% pytanych oceniając czas przyłączenia instalacji przez tych operatorów jako „nieco za długi” i „zdecydowanie za długi”. Z usług RWE zadowolonych jest tylko 25%, a z PGE tylko 32% respondentów. Najwięcej czasu na załatwienie niezbędnych formalności w tej sprawie potrzebuje RWE.

Opracowanie: SBF POLSKA PV

Ile zatem powinien wynosić optymalny czas załatwiania wszelkich formalności przyłączając mikroinstalację do sieci?

Jak wynika z odpowiedzi wykonawców PV – maksymalnie powinno to zajmować dwa tygodnie. Właśnie tak odpowiedziało 60% pytanych. 24% pytanych odpowiedziało, że mikroinstalacje powinno przyłączać się w zaledwie tydzień. Jak widać po odpowiedziach – instalatorzy zdają sobie sprawę z tego, że tydzień to zdecydowanie nie jest wystarczająca ilość czasu na załatwienie wszystkich formalności. Trzy tygodnie, miesiąc to już zdecydowanie za długo.

Opracowanie: SBF POLSKA PV

A Wy? Jakie macie doświadczenia w przyłączaniu mikroinstalacji PV?

Źródło: „Rynek Fotowoltaiczny 2016 w ocenie firm wykonawczych” SBF POLSKA PV