Instalatorzy stawiają na magazynowanie energii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

certyfikat, instalator oze

Fotowoltaika to dziedzina, w której doświadczenie i znajomość szerokiego asortymentu produktów jest bardzo cenna – często jest to wartość dodana, dla której wybieramy właśnie tego konkretnego instalatora, a nie innego.

Instalatorzy nie tylko instalują, ale często doradzają inwestorowi. To właśnie oni są najbardziej doświadczeni w produktach dostępnych na rynku, posiadają wiedzę na temat jakości urządzeń i mają świadomość wątpliwości i obaw,  jakie dręczą inwestorów.

Jak wynika z najnowszych badań, które zostały przeprowadzone właśnie z pomocą firm instalacyjnych, w ofertach na instalacje fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się systemy magazynowania energii. Wyniki badań opublikowano w styczniu tego roku w PV Installer Monitor.

Z analizy raportu wynika jednoznacznie, że instalatorzy wykwalifikowani w montażu instalacji fotowoltaicznych z Niemiec i Wielkiej Brytanii częściej niż podczas poprzedniego badania przeprowadzanego w ubiegłym roku posiadają w swojej ofercie systemy do magazynowania energii.

Dla przykładu w Niemczech odsetek firm, które proponują magazyny energii wzrósł z 73% do 77%. Warto zauważyć, że w Europie to właśnie Niemcy są największym rynkiem zbytu dla takich systemów i to właśnie w Niemczech działa wielu producentów systemów magazynowania energii z instalacji fotowoltaicznych.

W Wielkiej Brytanii, wzrost ten wynosił z 12% na przełomie 2015/2016, do 18%. We Włoszech odsetek instalatorów PV, którzy oferują podobne rozwiązania pozostał na stosunkowo stałym poziomie.

Rok temu również przeprowadzano taka analizę. Pisaliśmy wtedy, że na przełomie 2015/2016 jedynie 12% instalatorów działających na obszarze Wielkiej Brytanii, uczestniczących w badaniu, oferowało systemy magazynowania energii. Było to tylko o 1% więcej niż w roku poprzednim. Przypomnijmy, że w 2015 roku tylko 42% rozważało magazynowanie energii, a w 2016 roku aż 53% badanych instalatorów chciało zawrzeć je w swoich ofertach.

W ostatnich miesiącach wiele firm oferujących magazyny energii deklarowało, że chce otworzyć się na nowe rynki europejskie i nie tylko. Podatnym rynkiem jest również Australia.

Jak wynika z opracowania, w 2017 roku ponad jedna trzecia pytanych firm instalacyjnych w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Australii planuje oferować swoim klientom nowoczesne systemy przechowywania energii.

Opracowano na podstawie: EuPD Research