Od ponad dekady w czasie INTARG-u spotykają się wynalazcy z całego świata, którzy prezentują najnowocześniejsze rozwiązania z różnych branż i dziedzin.

Corocznie rozpiętość pomysłów jest bardzo duża. Bez wątpienia jednak wszystkie rozwiązania prezentowane na targach INTARG są odpowiedzią na problemy dzisiejszego świata. Zatem będziemy mogli podczas INTARG-u zobaczyć wynalazki z medycyny, inżynierii, ekologii, nowe urządzenia dla przemysłu, czy technologie komputerowe.

Poprzednia edycja INTARG® 2018 zgromadziła ponad 200 wynalazków i innowacji z 15 krajów świata, wielu gości VIP, 3800 profesjonalnych zwiedzających oraz liczne media.

Jedną z ważniejszych części INTARGU jest wspierana przez Polską Izbę Ekologii strefa INTARG EKO, która gromadzi wyspecjalizowanych wystawców, prezentujących wynalazki i innowacje  dla ochrony środowiska.

Podczas ubiegłorocznej edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG nagrodę Prezesa Polskiej Izby Ekologii zdobyła firma P.P.U.H. Marbetwil Sp. z o.o. za wynalazek „SULTECH – technologia stabilizacji rtęci oraz innych odpadów niebezpiecznych”. Wynalazek ten został także nagrodzony złotym medalem.
Wynalazek ten  rozwiązuje problemy posiadaczy lub wytwórców odpadów niebezpiecznych,
z deponowaniem na składowiskach. Jest to sprawdzone, ekologiczne oraz innowacyjne rozwiązanie
w postaci TECHNOLOGI SULTECH® odzysku odpadów niebezpiecznych poprzez ich stabilizację
w spoiwie siarkowym i zestalenie w wyrobach siarkobetonowych.
Wynikiem procesu stabilizacji może być prefabrykowany wyrób budowlany w postaci krawężnika, koryta odwadniającego, itp. lub granulat betonu, który może być składowany na ogólnych zasadach jako surowiec do dalszej produkcji bez zagrożeń dla środowiska lub człowieka.

Nagrodę platynową konkursu INTARG oraz Dyplom Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju otrzymał Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych za wynalazek: ,,Utylizacja odpadowego szkła CRT
w procesie produkcji płytek szklanych, opracowanie parametrów technicznych.’’

Celem twórców wynalazku było opracowanie technologii wytwarzania nowego produktu jakim jest płytka szklana na bazie odpadowego szkła CRT. Istotą badań było opracowanie składu masy opartej
o odpadowe szkło CRT i dobranie parametrów procesu technologicznego aby płytka parametrami fizykochemicznymi była zbliżona do parametrów płytek ceramicznych. Opracowana płytka poza zwykłą funkcją płytki elewacyjnej i okładzinowej może znaleźć zastosowanie jako płytka basenowa, element dekoracji wnętrz i elewacji zewnętrznych. Nowa technologia nie wymaga dodatkowego wydobycia surowców kopalnych. Jest przyjazna dla środowiska jako technologia bezodpadowa
i bezpieczna dla człowieka  a poprzez zagospodarowywanie odpadów szklanych przyczynia się do ochrony środowiska.

Złotym medalem Konkursu INTARG został nagrodzony wynalazek, zaprezentowany przez Uniwersytet Jagielloński ,,Biologiczna metoda ograniczania rozwoju bakterii nitkowatych w osadzie czynnym
w oczyszczalniach ścieków’’.

To metoda wykorzystująca naturalnie występujące w osadzie czynnym organizmy – wrotki, które eliminują ze środowiska bakterie nitkowate będące przyczyną problemów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków. Ponadto, wrotki poprzez żerowanie na bakteriach zmniejszają produkcję biomasy a tym samym ilość produkowanego osadu nadmiernego, utrzymują bakterie w stanie najwyższej aktywności metabolicznej poprawiając w ten sposób sprawność procesu oczyszczania ścieków.

 

Brązowe medale otrzymały wynalazki z zakresu ekologii z różnych dziedzin takie jak:

,,Uniwersalna sieć sensorów przystosowana do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego (PM)
w powietrzu atmosferycznym oraz wybranych parametrów meteorologicznych’’- Uniwersytet Jagielloński.

Jest to system pomiaru stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym w czasie rzeczywistym, dzięki wykorzystaniu sieci stacji pomiarowych wyposażonych w czujniki mierzące stężenie pyłu. Za każdym razem wyniki pomiarów można obserwować on-line na stronie internetowej (http://tymoddycham.uj.edu.pl oraz http://inhalation.uj.edu.pl).

,,Nowa generacja farb pigmentowanych cynkiem o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych’’ – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.
Jak wiadomo cynk jest szkodliwy dla środowiska. W ramach projektu opracowano grunty cynkowe
o zmniejszonej zawartości cynku, charakteryzujące się porównywalnymi lub nawet lepszymi właściwościami ochronnymi niż tradycyjne grunty wysokocynowe. Takie modyfikacje mogą również być wykorzystane w gruntach nadających się na gorzej przygotowane powierzchnie, co jest istotne
w przypadku prac antykorozyjnych prowadzonych na miejscu montażu konstrukcji lub prac renowacyjnych.

Firma Greenfire Sp. z o.o. natomiast zaprezentowała Eko-ognisko.

Ta całkowicie ekologiczna rozpałka powstaje z drewna odpadowego, tektury makulaturowej oraz roślinnej stearyny, która jest pozbawiona szkodliwych substancji.

Warto zwrócić uwagę na akcent zagraniczny Targów, jednym z ciekawszych ekologicznych wynalazków, jest Molass G Yeast prezentowany przez firmę Grenades Biotech, to tajlandzkie rozwiązanie zostało nagrodzone złotym medalem.

Jest to poprawienie procesu odzyskiwania drożdży w celu zwiększenia produkcji etanolu, co zmniejszy obawy dotyczące zbiornika z biogazem, a także umożliwi przekształcenie drożdży kremowych w drożdże suszone molasą i pozwoli w tej kwestii przemysłowi cukrowniczemu występować jako „Zero Waste Industry”. Pożywne, wysuszone drożdże, drożdże Molass G, powstały z metody zwanej mieszaną na sucho. Produkt z fermentacji alkoholowej Molass Dry Yeast, zawierający więcej składników odżywczych i za przystępną cenę. Daje to możliwość użycia drożdży Molass G do zastąpienia mączki z soi w preparacie. Technologia ta umożliwia poprawienie biomasy i światową równowagę środowiskową.

Wynalazcy z kraju i zagranicy pokazują co roku, że dziś bez widocznego osobistego i instytucjonalnego zaangażowania w problemy ochrony środowiska nie można myśleć o zrównoważonym rozwoju, poważnym i odpowiedzialnym przemyśle,  biznesie, a nawet społeczeństwie.

Strefa INTARG EKO ma również kluczową rolę edukacyjną, poprzez prezentacje swoich innowacyjnych rozwiązań wynalazcy mogą dotrzeć do osób odwiedzających, jednocześnie przekazując im jak ważna dla nas wszystkich powinna stać się problematyka ochrony środowiska.

INTARG to również dwa dni pełne prezentacji i konferencji, gdzie czołowe miejsce zajmuje tematyka ekologii i zdrowia. Przykładowo w roku ubiegłym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zorganizowało panel „Nie tylko pojazdy”. Innowacyjne rozwiązania na rzecz elektromobilności i bezpieczeństwa energetycznego”. Województwo Śląskie na INTARG-u zainaugurowało wdrażanie nowej inteligentnej specjalizacji – zielonej gospodarki – podczas panelu „Zielone Śląskie’’.


INTARG 2019 zorganizowany zostanie w katowickim Spodku, którego dodatkową zaletą jest atrakcyjna lokalizacja w samym sercu najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski.

W targach wezmą udział  zarówno wystawcy z kraju jak i z zagranicy, w tym:

– jednostki sfery nauki,  przedsiębiorstwa innowacyjne sektora MŚP oraz duże

przedsiębiorstwa

– producenci i oferenci innowacyjnych produktów, technologii i usług rynkowych

– instytucje otoczenia biznesu, podmioty wspierające lub współpracujące z nauką, itp.

Więcej o Targach na : www.intarg.haller.pl

 

ORGANIZATOR:

Eurobusiness-Haller

ul. Obroki 133, 40-833 Katowice

Kontakt:  Agnieszka Passia

e-mail: a.passia@haller.pl

tel.: +48 32 203 71 03