Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre, JRC) Komisji Europejskiej stworzyło interaktywną platformę, z której każdy może dowiedzieć się, czym jest inteligentna sieć energetyczna, a także jakie wyzwania oraz korzyści wynikają z jej zastosowania

Fot. ses.jrc.ec.europa.eu


Dostęp do platformy TUTAJ


Z platformy dowiadujemy się, jaka jest ogólna sytuacja użytkowania energii w Europie. Zwraca się uwagę na problem dużej emisji CO2, znaczną zależność od importowanych paliw konwencjonalnych, jak gaz i ropa oraz nieefektywność  systemu energetycznego, a także na szansę, jaką w tej sytuacji oferują zaawansowane sieci energetyczne.

Ukazane jest porównanie aktualnych warunków energetycznych z warunkami, jakie mogłyby nastąpić w przyszłości przy założeniu rozpowszechnienia inteligentnych sieci. Przedstawiona jest sytuacja w poszczególnych porach dnia: z rana, wieczorem oraz w nocy. 
 
Klikając na wyszczególnione zakładki, zostajemy poinformowani, iż obecnie wykorzystanie energii jest nieefektywne, ma miejsce brak optymalizacji produkcji energii, bazuje się głównie na konwencjonalnych paliwach kopalnych, występuje wysoka emisja CO2, magazynowane są niewielkie ilości energii, zaś zastosowanie odnawialnych źródeł, jak wiatr czy promieniowanie słoneczne, jest nieznaczne. 
 
W rezultacie zachodzi brak równowagi między generowaniem a konsumpcją energii, natomiast potencjał "czystej energii" pozostaje niewykorzystany.
Pokazana jest również obiecująca zmiana, w której wykorzystuje się innowacyjne technologie teleinformatyczne (ICT), dzięki którym produkcja i konsumpcja energii jest kontrolowana i podlega optymalizacji. Odnawialne źródła energii zyskują na znaczeniu, zaś emisja CO2 ulega redukcji. Energia jest częściowo magazynowana za dnia i wykorzystywana w godzinach szczytu. W konsekwencji ma miejsce równowaga między zaopatrzeniem a zapotrzebowaniem na energię. Zużycie dostępnych źródeł energii jest zoptymalizowane. 
 
Dla każdej z opisanych sytuacji ukazane są wykresy wielkości konsumpcji, generowania, magazynowania energii oraz emisji CO2, które lepiej obrazują przedstawione okoliczności.
Dzięki zaprezentowanej platformie zwykły użytkownik zostaje zaznajomiony z tematem inteligentnych sieci energetycznych i poznaje ogólną sytuację energetyczną w Europie. 
 
Źródło: ses.jrc.ec.europa.eu