Inwestuj w MEW i zarabiaj na sprzedaży zielonej energii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

małe elektrownie wodne

Proces inwestycyjny związany z budową Małych Elektrowni Wodnych (MEW) wymaga kompleksowego podejścia, nie tylko ze względu na skalę i złożoność podejmowanych działań, ale również z uwagi na jego znaczącą kapitałochłonność. Kluczowe znaczenie ma faza projektowa, której rzetelność i fachowość przekłada się na efekt finalny, w tym m.in. koszty budowlane oraz osiągnięcie odpowiednich parametrów elektrowni. Pozorne oszczędności sprawiają, że inwestycja, która jest dla wielu osób „lokatą na przyszłość”, nie będzie generować zakładanych przychodów.

 

Zielona energia – priorytet władz lokalnych oraz kierunek, w którym zmierza świat

 

Stabilny system wsparcia ze strony rządu, szereg udogodnień w postaci zwolnienia energii wytworzonej z OZE z akcyzy, dofinansowanie z funduszy unijnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obowiązujący system zielonych certyfikatów oraz fakt, że zakłady energetyczne mają obowiązek zakupu czystej energii po cenie ustalonej przez Urząd Regulacji Energetyki sprawia, że inwestowanie w MEW jest nie tylko bezpieczne, ale również opłacalne. Mniej zachęcająco wygląda strona formalna inwestycji związana z realizacją wielu skomplikowanych i czasochłonnych procedur prawno-administracyjnych, których finalizacja może trwać nawet kilka lat. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, kiedy indywidualny inwestor działa na własną rękę. Warto korzystać z usług profesjonalnych biur projektowych zatrudniających osoby specjalizujące się w zagadnieniach prawno-formalnych związanych z procesem projektowym w energetyce wodnej.

 

zobacz także:

MEW - płynne złoto?

Kluczowe kwestie

 

Fundamentalne znaczenie ma profesjonalne rozpoznanie lokalizacji, maksymalizacja efektywności czasu pracy niezbędnego do przeprowadzenia procedur w urzędach i instytucjach. W efekcie inwestor otrzymuje pełną informację na temat możliwości wykorzystania danej lokalizacji zarówno w kontekście środowiskowym, jak i ekonomicznym. Inwestorzy zainteresowani branżą energetyki wodnej nie muszą martwić się o stronę formalnoprawną, która może zniechęcać z uwagi na swój wieloaspektowy charakter oraz czas trwania poszczególnych etapów. Wybawieniem dla inwestora jest biuro projektowe, które realizuje wszelkie czynności formalno-prawne i przygotowuje całość dokumentacji dla klienta. Zanim hydroelektrownia zacznie wytwarzać energię elektryczną, trzeba zmierzyć się z wieloetapowym procesem wymagającym fachowej wiedzy. Działania w zakresie budowy MEW obejmują między innymi:

 

• fazę przygotowania inwestycji, w tym: koncepcję MEW, studium wykonalności i analizę finansową,

• fazę realizacji budowy MEW, w tym: dokumentację środowiskową, budowlaną, obsługę procesów administracyjnych, budowę MEW, użytkowanie obiektu MEW,

• usługi serwisowe, konserwacyjne MEW. W ramach podejmowanych działań wykonywana jest analiza uwarunkowań lokalizacyjnych, w tym środowiskowych, hydrologicznych, formalno-prawnych, materialno-prawnych, techniczno-ekonomicznych, rekomendowany jest plan działania zawierający ocenę opłacalności inwestycji. Istotne znaczenie ma badanie kondycji technicznej obiektów i urządzeń energetyki wodnej, w tym między innymi:

• budowli hydrotechnicznych (jazy, zapory, derywacje – kanały otwarte, rurociągi ciśnieniowe, zbiorniki wodne, siłownie elektrowni wodnych, przepławki dla ryb),

• urządzeń i instalacji technologicznych hydroelektrowni (turbiny wodne, przekładnie, regulatory obrotów, generatory, systemy automatyki, zabezpieczeń i komputerowego wspomagania eksploatacji, systemy diagnostyki, urządzenia i instalacje elektryczne prądu zmiennego i stałego).....

 

Maciej Nadulski
MEW Projekt S.A.

Czytaj całość w GlobEnergia 4/2011

okładka-globenergia-4-2011
Image56