„Niestety, nie jesteśmy nawet blisko wystarczającej kwoty inwestycji”, twierdzi Joanne Jungmin Lee z międzyrządowej organizacji IRENA.

IRENA szacuje, należałoby podwoić aktualną wielkość inwestycji do 2020 r. oraz potroić do 2030 r. – do ok. 900 mld USD rocznie – aby zrealizować cele dotyczące klimatu oraz zrównoważonego rozwoju.

Lee przyznaje, że jest to ogromna suma, ale sądzi, iż jest osiągalna. „Mało prawdopodobnym jest, że sektor publiczny przeznaczy na inwestycje więcej pieniędzy i przekroczy obecny poziom, który wynosi ok. 15% całkowitej kwoty inwestycyjnej w OZE, tak więc musimy skupić się na przyciągnięciu prywatnych inwestorów poprzez uczynienie sektora OZE bardziej atrakcyjnym”, mówi Lee.

Uczynienie sektora OZE bardziej atrakcyjnym dla inwestorów oznacza usunięcie barier rynkowych oraz zminimalizowanie ryzyka. Rządy państw oraz sektor finansów publicznych mogą zapewnić pomoc techniczną oraz dotacje na zainicjowanie i rozwój projektów, podczas gdy rozwój różnych opcji kredytowych może poprawić dostęp do finansów, a także stworzyć lokalną zdolność kredytową.

„Poprzez jednostki sektora finansów publicznych, prywatni inwestorzy oraz pożyczkobiorcy mogą uzyskać dostęp do instrumentów zminimalizowania ryzyka, takich jak: gwarancje czy środki zabezpieczające przed ryzykiem kursowym”, tłumaczy Lee. „Niemniej wykorzystanie gwarancji w inwestycjach OZE nadal pozostaje ograniczone”.

Poprzez zwiększenie świadomości dotyczącej istniejących instrumentów zminimalizowania ryzyka, usprawnienie procedur instytucjonalnych oraz promowanie znaczenia inwestycji w sektorze OZE wśród podmiotów wykorzystujących instrumenty minimalizacji ryzyka, instytucje finansowania publicznego będą odgrywały bardziej wpływową rolę w przyciąganiu kolejnych inwestycji na dużą skalę z sektora prywatnego.

„Wprowadzenie standardów dokumentacji projektów oraz łączenie małych projektów w większe również uczynią projekty OZE bardziej dostępnymi dla inwestorów mainstreamowych”, twierdzi Lee.

Ostatnie analizy przeprowadzone przez IRENA zidentyfikowały 5 kluczowych obszarów, w których rządy, sektory finansów publicznych oraz inni inwestorzy mogą podjąć działanie i które obejmują m. in.:

  1. Wykorzystanie narzędzi i dotacji do wsparcia zainicjowania i rozwoju projektów OZE.
  2. Kierowanie dedykowanych środków do lokalnych instytucji finansowych oraz tworzenie instytucji kredytowych w celu poprawy dostępu do kapitału oraz utworzenia lokalnej zdolności kredytowej.
  3. Zwiększanie ilości prywatnych inwestycji poprzez podwyższenie wykorzystania istniejących gwarancji i stworzenie nowych, jak również zastosowanie ukierunkowanych instrumentów minimalizacji ryzyka.
  4. Standaryzacja umów oraz procesów dokumentacji projektów w celu ułatwienia połączenia projektów.
  5. Rozwój funduszy dedykowanych, a także wsparcie dla projektowania i wdrażania mechanizmów finansowania dla odnawialnych źródeł energii.

Źródło: irenanewsroom.org