Opolska Energetyka Cieplna zostanie objęta wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Przyznane fundusze zostaną przeznaczone na budowę instalacji fotowoltaicznej w Kluczborku. Dofinansowanie w wysokości ponad 300 tys. przyznano spółce w ramach działania „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”. 

Instalację fotowoltaiczną będzie tworzyć około 400 paneli o łącznej powierzchni 1500 m2. Zostanie ona wybudowana na terenie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny (ECO) do połowy 2014 roku. Moc nominalna instalacji ma wynosić 100 kW, dzięki czemu spółka w skali roku będzie mogła zwiększyć ilość produkowanej energii o około 100 MWh. Wyprodukowana energia sprzedawana będzie do sieci.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 800 tys. zł, jednak w związku z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 40%, spółka poniesie mniejsze koszty. Realizacja inwestycji podniesie konkurencyjność ECO, która będzie mogła świadczyć bogatsze usługi bez szkody dla środowiska naturalnego. 
 
Źródło: Centrum Informacji o Rynku Energii