Inwestycja za inwestycją – jak ORLEN realizuje strategię neutralności emisyjnej?

Już w 2020 roku Grupa ORLEN zadeklarowała osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 roku. W tym momencie poza deklaracjami widzimy również konkretne działania. Grupa zapowiada bowiem kolejne zielone inwestycje w OZE. Prezes Daniel Obajtek twierdzi, że strategia koncernu w ciągu kolejnych 10 lat obejmie 140 mld złotych, które zostaną rozdysponowane w wielu obszarach.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Duża inwestycja w Wielkopolsce

Jeden z ostatnich komunikatów Energa Green Development, czyli spółki zależnej Energi z Grupy ORLEN mówi o uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci oraz pozwolenia na budowę dla pierwszego etapu inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej PV Mitra w gm. Przykona w powiecie tureckim. Pierwszy etap inwestycji Energi obejmuje powstanie obiektu o mocy ok. 65 MW. Instalacja fotowoltaiczna ma zajmować łącznie powierzchnię ok. 53 ha. Do budowy tej farmy fotowoltaicznej zostanie wykorzystanych 85 tys. modułów fotowoltaicznych. Za kompleksowe przygotowanie inwestycji odpowiada spółka Energa Green Development.

Rozbudowa portfolio OZE

PV Mitra jest największym obecnie projektem fotowoltaiczny realizowanym przez koncern i jednym z większych realizowanych obecnie w naszym kraju. Jest to też kolejna instalacja oparta na odnawialnych źródłach energii w gminie Przykona. Rozbudowa portfolio OZE jest realizacją założeń Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa do 2030 roku i Strategii ORLEN2030. Strategia ta zakłada wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych do ponad 2,5 GW do końca tej dekady.

Inne projekty

Energa realizuje obecnie oprócz PV Mitra sześć inwestycji fotowoltaicznych o docelowej, łącznej mocy równej ok. 25 MW. Grupa wskazuje, że te inwestycje nie tylko wspierają realizację strategii neutralności emisyjnej koncernu, ale także wzmacniają niezależność energetyczną Polski.

Fotowoltaika na miejscu kopalni - czyli ile instalacji pomieści odkrywka?

PV Mitra to już trzecia farma fotowoltaiczna i czwarta instalacja OZE, która powstanie na zrekultywowanym terenie po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów. Od lipca 2020 roku energię elektryczną produkuje już Farma Wiatrowa Przykona o mocy zainstalowanej 31,05 MW. W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej w dwóch kolejnych farmach fotowoltaicznych. Mowa tutaj o PV Gryf (20 MW) o i PV Przykona (1 MW). Według szacunków grupy ORLEN w gminie Przykona powstać mogą instalacje OZE należące do Energi o łącznej mocy ok. 160 MW.

Energia dla 69 tys. gospodarstw domowych

Według ORLENU farma wiatrowa Przykona, oraz farmy fotowoltaiczne Gryf i Przykona, a także pierwszy etap farmy fotowoltaicznej Mitra w ciągu roku łącznie wytworzą energię elektryczną wystarczającą do pokrycia zapotrzebowania ok. 69 tys. gospodarstw domowych. Z tej liczby 27 tys. zasilać będzie sama farma fotowoltaiczna Mitra. Praca wszystkich trzech instalacji fotowoltaicznych przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery o ok. 124 tys. ton rocznie.

Dywersyfikacja mocy wytwórczych

Koncern jest liczącym się graczem na rynku energii w Polsce. Grupa dysponuje mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe to aktywa wytwórcze Energi. Przejęcie przez ORLEN grupy Energa oraz uzyskanie warunkowej zgody na przejęcie Grupy LOTOS, a także zainicjowanie procesu przejęcia PGNiG stwarza możliwość budowy silnego i zintegrowanego koncernu. Jeden koncern będzie miał znacznie większą siłę ekonomiczną, produkcyjną i finansową, przez co będzie mógł zwiększyć dynamikę realizacji projektów OZE. Już w tym momencie 39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. W przyszłości PKN ORLEN i Synthos Green Energy planują wspólną inwestycję w małe reaktory modułowe SMR. Na początku marca 2022 roku spółki otrzymał zgodę na powołanie spółki Orlen Synthos Green Energy. Spółka ma odpowiadać za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii mikro i małych reaktorów jądrowych.

Źródło: Orlen

Zobacz również