Inwestycje fotowoltaiczne są niewątpliwie bardzo perspektywiczne, jednak aby ich realizacja była możliwa, a sama inwestycja opłacalna, koniecznym jest wprowadzenie aktualizacji systemów wsparcia oraz wdrożenie dodatkowych subwencji. 
Obecnie koszt realizacji inwestycji o mocy 1 MW wynosi około 1,3 mln euro, podczas gdy jeszcze kilka lat temu kwota ta kształtowała się na poziomie 1,5 mln euro. Tak więc ceny inwestycyjne spadły, jednak jak się okazuje wraz z nimi pogorszyła się jakość dostępnych na rynku paneli. Aby jednak inwestycja fotowoltaiczna była opłacalna (przy i tak jej wysokich kosztach) niezbędne jest wsparcie w postaci współczynników korekcyjnych, ale również możliwość pokrycia części kosztów przez dotacje.
W związku z brakiem atrakcyjnych zachęt dla inwestorów zmniejszyło się ich zainteresowanie kolejnymi projektami. Na minus w tej kwestii działa również brak ustawy o OZE, bez której trudno przewidzieć ostateczny kształt systemu wsparcia dla tego sektora odnawialnych źródeł energii. Dla inwestorów jednym z najistotniejszych elementów Ustawy o OZE jest zapewnienie niezmienności wsparcia dla instalacji przez okres 15 lat, gdyż według nich jest to odpowiedni okres aby inwestycję zrealizować, natomiast przez kolejne 10 lat móc zapewnić źródło przychodów.
Źródło: Centrum Informacji o Rynku Energii