Czym jest inwestycja ESCO?

ESCO jest to forma rozliczenia inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną budynku. Nakłady poniesione w celu uzyskania niższej energochłonności obiektu rozliczane są na podstawie realnych (miesięcznych, kwartalnych lub rocznych) oszczędności, jakie udało się w tych okresach wygenerować firmie odpowiedzialnej za realizację danego projektu. Wyjściowy koszt modernizacji energetycznej ponosi firma działająca w formule ESCO, a zlecający inwestycję samorząd spłaca go w ramach umownej części kwoty wspomnianych oszczędności.

Najważniejsze zalety ESCO z perspektywy samorządu

Do głównych korzyści, uzyskiwanych dzięki projektom w formule ESCO, należą:

 • Brak konieczności angażowania własnych środków finansowych ze strony samorządu.
 • Brak ryzyka technicznego i ekonomicznego, gdyż całość ryzyka związana z kwestiami technicznymi oraz inwestycyjnymi ponoszona jest przez firmę działającą w formule ESCO.
 • Brak ograniczeń w wielkości koniecznych nakładów z uwagi na to, że angażowane środki
  finansowe gwarantują odpowiednio wysoki, wynikający z projektu, efekt zwrotu.
 • Poprawa komfortu termicznego i eksploatacyjnego w obiekcie w związku z redukcją ubytków energetycznych.
 • Projekty nie wymagają wiedzy i doświadczenia strony zlecającej, a więc samorządu. Całość wiedzy z zakresu realizacji przedsięwzięć energooszczędnych jest dostarczana przez firmę realizującą inwestycję ESCO.
 • Samorząd po modernizacji zyskuje nowoczesny, bezpieczny i energooszczędny obiekt oraz dodatkowo wiedzę pozwalającą na znaczną redukcję zużycia energii.

Ocena energetyczna obiektu – podstawa!

Ocena energetyczna obiektu jest podstawą do przeprowadzenia racjonalnych zabiegów modernizujących gospodarkę energetyczną obiektu. Podczas oceny i rozpoznania charakterystyki energetycznej obiektu audytor przeprowadza przegląd techniczny budynku oraz analizuje dotychczasowe opłaty za energię. Wszystko po to, by ocenić budynek pod kątem jego potencjału oszczędnościowego. Jeśli oszacowany potencjał jest zadowalający dla inwestora, podpisywana jest wstępna umowa i przeprowadzany jest pełny audyt energetyczny.

Podczas audytu określane są możliwe warianty termomodernizacyjne wraz z ich kosztami i korzyściami. Następnie klient wybiera odpowiedni dla siebie wariant, a po podpisaniu umowy na realizację projektu energooszczędnego w formule ESCO, następuje jego wdrożenie.

Tego typu umowy przewidują kilka etapów wdrożenia, jak i kontrolę realizacji działań oraz rozliczenie prac z przekazaniem zmodernizowanej infrastruktury.

O czym warto pamiętać?

Inwestycje w formule ESCO nie muszą obejmować wielomilionowych i wieloletnich realizacji. Formuła ta bardzo dobrze sprawdza się też w aspekcie niewielkich inwestycji. W idei ESCO chodzi o wypracowanie efektu energetycznego. Co to znaczy? Że wcale nie są potrzebne znaczące modernizacje, a inwestycja w odpowiedni system zarządzania.

Formuła ESCO po polsku

W polskim wydaniu formuła ESCO w większości przypadków przyjmuje formę partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli PPP. W ramach tego rodzaju umowy podmiot publiczny – taki jak np. szpital, zarządca dróg czy gmina, nie musi z góry zabezpieczać w budżecie środków potrzebnych na wynagrodzenie inwestora. Za finansowanie procesu zwykle w całości odpowiada partner prywatny.
Partner prywatny, czyli opiekun inwestycji:

 • przygotowuje dokumentację projektową,
 • przeprowadza prace budowlane i remontowe,
 • zajmuje się dostawą urządzeń i zarządzaniem gospodarką energetyczną.

Umowa zawarta pomiędzy partnerem prywatnym i publicznym powinna więc jasno definiować zakres prac koniecznych do wykonania w ramach danej inwestycji. Dzięki przeniesieniu odpowiedzialności za realizację na partnera prywatnego, partner publiczny zyskuje komfort i bezpieczeństwo inwestycyjne.

Formuła PPP pozwala na optymalizację ryzyka, gdyż każdy z partnerów odpowiada za te obszary, w których zarządzaniu ma największe kompetencje i doświadczenie. Przez ściśle określone w projekcie ramy czasowe, zagrożenie opóźnieniami w harmonogramie jest ograniczone do minimum.

Umowy ESCO niemal zawsze mogą mieć charakter umów PPP. Trzeba jednak liczyć się z tym, że przygotowanie takich projektów może być nieco bardziej kosztowne i bardziej skomplikowane.


Dowiedz się więcej!

Dowiedz się więcej! Poradnik Samorządowy “Energia w Gminie”, to syntetyczny zbiór porad, przykładów i podstawowych informacji na temat inwestycji energetycznych, który pobrać bezpłatnie TUTAJ 

Poradnik Samorządowy “Energia w Gminie” jest również dostępny do pobrania bezpłatnie w naszym sklepie!

 

Redakcja GLOBEnergia