W pierwszej połowie tego roku nowy kapitał pozyskany na rynkach publicznych osiągnął rekordowy poziom 28,2 mld dolarów. Rekord odnotowano również w przypadku zaangażowania kapitału wysokiego ryzyka w spółki zajmujące się sektorem OZE – 5,7 mld dolarów. W tym samym czasie inwestycje w projekty fotowoltaiczne wzrosły o 9 proc. r/r. Odwrotne zjawisko zaobserwowano w przypadku inwestycji w elektrownie wiatrowe. Mimo, że analogiczny okres w ubiegłym roku był wyjątkowy dla finansowania projektów w morskie farmy wiatrowe.

Jak zaznaczył Albert Cheung, szef zespołu analityków BNEF, inwestycje w OZE wyhamowały na skutek pandemii koronawirusa w przeciwieństwie do innych sektorów energetycznych, gdzie obserwowano niespotykaną wcześniej fluktuację. – Wzrost o 1,8 proc. rok do roku nie napawa dumą. Niezbędne jest natychmiastowe przyspieszenie finansowania projektów, jeśli mamy wejść na drogę do osiągnięcia zerowej emisji netto – stwierdził.

Energetyka wiatrowa w tyle, ale…

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku inwestycje w projekty wiatrowe wyniosły 58 mld dolarów, czyli poziomu obserwowanego w latach 2018-2019. W stosunku do 2020 roku widoczny jest znaczący spadek. Wówczas inwestycje wyniosły 85 mld dolarów. W ubiegłym roku widoczne było przyspieszenie realizacji projektów w Chinach i Stanach Zjednoczonych, co było efektem zakończenia mechanizmów wsparcia. Inwestycje w Chinach, największym na świecie rynku energetyki wiatrowej, w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 21 mld dolarów, i to mimo rezygnacji tego kraju z taryf gwarantowanych. Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) odpowiadał za 36 proc. wszystkich inwestycji w energetykę wiatrową. Okres ten dobry był dla Europy, w szczególności dla Finlandii, która stała się największym rynkiem lądowej energetyki wiatrowej.

… fotowoltaika znacznie przyspieszyła

W tym czasie inwestycje w projekty fotowoltaiczne osiągnęły rekordowy poziom 78,9 mld dolarów. W drugim kwartale Chiny zainwestowały w PV 4,9 mld dolarów, wobec 2,8 mld dolarów w pierwszym kwartale tego roku. W dużej mierze był to efekt zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania bez systemów wsparcia dla projektów wielkoskalowych realizowane przez spółki państwowe, takie jak China Energy Investment Corp. i Huanghe Hydropower, które muszą zostać oddane do użytku jeszcze w 2021 roku. Dla porównania w drugim kwartale tego roku wartość inwestycji w duże projekty solarne w Stanach Zjednoczonych wzrosła do 6,4 mld dolarów, wobec 5,3 mld dolarów w pierwszym kwartale. Realizacja inwestycji w projekty fotowoltaiczne często przyspiesza w drugiej połowie roku, aby dotrzymać terminów na koniec roku.

W pierwszej połowie roku spółki z sektora OZE i pokrewnych pozyskały na rynkach publicznych łącznie 28,2 mld dolarów, co stanowi wzrost o 509 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wśród największych ofert publicznych znalazły się akcje chińskiego producenta energii z OZE China Three Gorges Renewables o wartości 3,5 mld dolarów, producenta ogniw fotowoltaicznych Longi Green Energy Technology – 2,4 mld dolarów oraz amerykańskiej firmy Plug Power produkującej ogniwa paliwowe – 2 mld dolarów.

– Wraz z przyspieszeniem transformacji energetycznej, inwestorzy coraz częściej szukają sposobów na zwiększenie ekspozycji swojego portfela na sektor OZE i branże pokrewne, takie jak magazynowanie energii i wodór. Rekordowa pierwsza połowa roku dla pozyskiwania funduszy na realizacji inwestycji w czystą energię podkreśla siłę apetytu na zrównoważone możliwości inwestycyjne dostosowane do przyszłości opartej na zerowej emisji netto – uważa Logan Goldie-Scot, szef działu czystej energii w BNEF.

Aktywność w obszarze fuzji i przejęć jest ważną częścią rynku pozyskiwania finansowania inwestycji w energetykę odnawialną. Przy czym, transakcje te nie są uwzględniane w ogólnych danych BNEF dotyczących nowych inwestycji, ponieważ nie zapewniają nowych środków dla technologii i deweloperów. W pierwszej połowie tego roku wartość fuzji i przejęć oraz wykupów dokonanych przez fundusze private equity wyniosła 22,4 mld dolarów, co stanowi wzrost o 25 proc. w porównaniu z 17,9 mld dolarów w roku poprzednim. Indie wyprzedziły USA i Chiny, które były wiodącymi rynkami w 2020 roku.

Źródło: BloombergNEF

Redakcja GLOBEnergia