IRA: Jak duże są różnice pomiędzy założeniami a rzeczywistością?

Padł rekord zapotrzebowania na moc! Co na to PSE? Rekord wyniósł 28 645 MW, a poprzedni był niższy aż o 1 GW. PSE zapewnia, że nie ma powodu do obaw.

Wprowadzenie w 2022 r. Inflation Reduction Act przez władze Stanów Zjednoczonych było największą w historii tego kraju inwestycją w OZE i ochronę klimatu. Założenia programów często odbiegają od rzeczywistego stanu ich implementacji. W tym artykule sprawdzamy w jakim miejscu obecna jest realizacja planów wprowadzonych przez IRA.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Padł rekord zapotrzebowania na moc! Co na to PSE? Rekord wyniósł 28 645 MW, a poprzedni był niższy aż o 1 GW. PSE zapewnia, że nie ma powodu do obaw.

Podziel się

  • Amerykański sektor OZE ma problemy. Tempo powstawania nowych mocy generacyjnych jest za wolne by dogonić cele postawione w 2022 r. dzięki IRA.
  • Mimo rozwoju sektora energetyki słonecznej i magazynowania energii, problemy energetyki wiatrowej psują statystyki na tyle, że odnotowuje się ogólny spadek w sektorze OZE.  
  • Odmiennie zaś zachowuje się sektor elektromobilności. Mimo przeszkód statystyki wciąż działają na jego rzecz.

Elektromobilność wyprzedziła OZE

Wyniki wskazują jednoznacznie: to sektor elektromobilności rozwija się zgodnie z założeniami, a branża OZE spowolniła. 

W 2022 roku wraz z wejściem w życie IRA grupa badaczy przeprowadziła symulację w jakim stopniu legislacja zmniejszy emisję gazów cieplarnianych. W ostatnim czasie niektórzy z tych samych badaczy opublikowali raport, w którym przeanalizowano postęp w sektorach transportu i energii elektrycznej. Ustalili, że status elektromobilności w USA mieści się w górnej granicy ich przewidywań. Jednocześnie sektor OZE odbiega od symulacji z 2022 r. w negatywny sposób.

Co stoi za niepowodzeniem zielonych źródeł?

Generalnie statystyki zaniża sektor energetyki wiatrowej. Spowolnienie rozwoju energetyki wiatrowej przypisuje różnym, ale wciąż tym samym czynnikom. Są to m.in. opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń, braki niektórych podzespołów czy sprzeciw społeczności wobec nowych farm wiatrowych.

Dwa pozostałe dominujące sektory OZE energetyka słoneczna i magazynowanie energii odnotowują rozwój rok do roku począwszy od 2021 r. Z kolei od tego samego momentu, rok do roku spada liczba nowych przyłączy energetyki wiatrowej. To niefortunne i nieco zaskakujące zjawisko.

Roczny przyrost nowych instalacji OZE vs. statystyki z raportu. Źródło: REPEAT Project.

Najbardziej niepokojąco wygląda część zaktualizowanego raportu, dotycząca obecnych statystyk. Stany już teraz mają zaległości w generacji wystarczającej ilości czystej energii elektrycznej. Problem jest ciężki do rozwiązania pomimo znacznego rozwoju w zakresie nowych instalacji słonecznych i magazynowania energii odnotowanych w zeszłym roku.

Trzy rozpatrywane w raporcie prognozy zakładały średni roczny wzrost nowych, zielonych mocy wytwórczych energii elektrycznej od 70 GW do 126 GW w latach 2025–2030.

W 2023 r. Stany dodały około 30 GW nowych mocy ze źródeł o zerowej emisji. To za mało by dotrzymać tempa założeń IRA, a nawet przewidywań z raportu. Co też można odczytać z powyższego wykresu. Wyzwania spowalniające rozwój sektora OZE w USA namnażają się. Można przewidzieć, że następne prognozy będą wyglądać co najmniej zniechęcająco. 

Rozwój sektora mimo wszystko

Wprowadzenie IRA sprawiło, że elektromobilność zyskała ekonomiczne podstawy do konkurowania z pojazdami na silniki spalinowe. Jednak pełne wykorzystanie potencjału IRA wymaga rozwoju infrastruktury dla zeroemisyjnych pojazdów w niespotykanym dotąd tempie. Oznacza to pokonanie szeregu przeszkód, od problemów związanych z łańcuchem dostaw, przez identyfikację strategicznych lokalizacji po czas wydawania pozwoleń. Jak się okazuje sektor poradził sobie z licznymi wyzwaniami. Na poniższym wykresie można dostrzec, że mimo wszystko statystyki sprzedaży elektryków są w górnym zakresie przewidywań z 2022 r.

Sprzedaż pojazdów do 3 860 kg (light duty) vs. przewidywania z raportu. Źródło: REPEAT Project.

W raporcie przewidziano, że sprzedaż zeroemisyjnych pojazdów osiągnie od 8,1 % do 9,4 % udziału w sprzedaży wszystkich pojazdów z grupy light duty w USA. Już w 2023 r. odnotowano udział sprzedaży tych pojazdów na poziomie 9,2 %. Wynik zaskakuje jeszcze bardziej w obliczu rynkowych doniesień o ogólnym spadku spadku sprzedaży elektryków. Dlaczego tempo spada?

To normalne zachowanie rynku, kiedy to produkt przesuwa się z marginesów popularności i dostępności do tzw. mainstreamu. Wtedy stopy wzrostu stają się trudniejsze do utrzymania. Prognozy dla rynku USA przewidują średni roczny wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych na poziomie od 30 % do 44 % w latach 2024–2026. Jest to porównanie sprzedaży roku do roku. 

Źródła: insideclimatenews, REPEAT Project.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia