Na dzień dzisiejszy,  globalny przemysł energii odnawialnej zatrudnia ponad 7,7 mln osób – jak wynika z badań Międzynarodowego Stowarzyszenia Energii Odnawialnej (IRENA). 

 
Badania, opublikowane w ramach raportu energii odnawialnej i zatrudnienia – Annual Review 2015, szacuje wzrost pracowników sektora energetyki  odnawialnej o 18%, w stosunku do roku ubiegłego. 
Wiadomość ta jest i dobra i zła dla sektora energetyki słonecznej. W kategoriach liczbowych, fotowoltaika zdecydowanie dominuje w ilości zatrudnianych osób, ale w Europie odnotowuje się spadki zatrudnienia. Chiny i USA zatrudniają cały czas. 
 
IRENA szacuje, że dwie trzecie miejsc pracy w sektorze fotowoltaiki znajduje się  w Chinach. W ostatnim czasie ilość osób zatrudnionych w Europie spadła o 35%. 
 
W oświadczeniu wydanym wraz  z raportem dyrektor IRENA Adnan Z. Amin, powiedział: „Jesteśmy świadkami największego wzrostu zatrudnienia w sektorze energetyki odnawialnej. Pięć z dziesięciu krajów najbardziej kojarzonych z energetyką odnawialną jest zlokalizowanych w Azji: Chiny, Indie, Indonezja, Japonia i Bangladesz.”
 
Amin dodaje, że USA szybko staje się liderem w dziedzinie OZE. USA stawiają zarówno na fotowoltaikę jak i na energetykę wiatrową. Wyniki badań IRENA pokazują, że liczba amerykańskie miejsc pracy w sektorze fotowoltaiki wzrosła o blisko 20% w 2014. Liczba miejsc pracy w tym sektorze będzie wzrastać w ciągu najbliższych pięciu lat, po tym, jak prezydent Obama poinformował o nowym programie wsparcia. Program ten ma na celu wstępne szkolenie 75.000 pracowników słonecznych do 2020 r.
 
Źródło: PV-magazine.com