Ireneusz Zyska Pełnomocnikiem ds. OZE

Do tej pory, to były tylko spekulacje.Dziś już wiadomo, że Pełnomocnikiem Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii został wiceminister klimatu – Ireneusz Zyska. Do jego zadań będzie należało między innymi podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego, biopłynów, paliw alternatywnych oraz elektromobilności i magazynów energii, a także poprawę efektywności energetycznej.

Ponadto, pełnomocnik przeprowadzi analizę kierunków rozwoju i możliwości wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów. Ireneusz Zyska zajmie się także likwidacją barier ograniczających rozwój odnawialnych źródeł energii, formułowaniem rekomendacji dla organów administracji rządowej, opiniowaniem projektów dokumentów mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w tym zakresie, popularyzacją OZE, energetyki rozproszonej, prosumenckiej, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych. To dużo zadań jak na jednego człowieka!

To dla mnie wielki zaszczyt i jednocześnie zobowiązanie do pracy na rzecz transformacji energetycznej naszego kraju w oparciu o rozwój OZE. Dziękuję Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i Ministrowi Klimatu Michałowi Kurtyce za obdarzenie mnie zaufaniem – komentuje na twitterze Ireneusz Zyska

Ireneusz Zyska powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. OZE, źródło: gov.pl

Jacek Ozdoba nowym wiceministrem klimatu

Premier Mateusz Morawiecki powołał Jacka Ozdobę na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, który od początku swojej działalności publicznej był zaangażowany w działania samorządu w zakresie walki z zanieczyszczeniem środowiska. W 2018 roku koordynował prace zespołu tworzącego program walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

Jacek Ozdoba powołany na stanowisko Wiceministra Klimatu, źródło: gov.pl

Czy powołanie nowego Wiceministra Klimatu ma ulżyć w obowiązkach Pełnomocnika ds. OZE?

Redakcja GLOBEnergia