Według raportu Renewables Global Status Report think tanku REN 21, Irlandia jest krajem z największym udziałem energii pochodzącej z lądowej energetyki wiatrowej.

Ogólnie rzecz biorąc, pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej z wiatru na pierwszym miejscu znajduje się Dania. W ubiegłym roku Dania pokryła około 47% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną z energetyki wiatrowej, a Irlandia – 32,5%. Jednakże, w Danii dużą część udziału pokrywa morski sektor wiatrowy. Irlandia ma więc największy udział energii elektrycznej produkowanej z wiatru na lądzie!

Jak powiedział dyrektor generalny Irlandzkiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, dr David Connolly, taki wynik jest niewiarygodnym osiągnięciem dla kraju takiego jak Irlandia i hołdem dla prawie 30 lat zdecydowanych wysiłków członków Stowarzyszenia.

Statystyki

Przedstawiamy najważniejsze statystyki dotyczące energetyki wiatrowej w Irlandii:

  • Udział energii wiatrowej w zapotrzebowaniu na energię elektryczną w 2019 r .: 32,5 proc. – wzrost z 29 proc. W 2018 r.
  • Całkowita ilość energii elektrycznej wytworzonej przez wiatr w 2019 roku: 9 497 000 MWh – wzrost z 8 691 000 MWh w 2018 r.
  • Całkowita zainstalowana moc energii wiatrowej na koniec 2019 roku: 4130 MW
  • Liczba wybudowanych nowych farm wiatrowych: 24
  • Całkowity wolumen nowej mocy zainstalowanej: 463 MW .

David Connolly wspomniał, że ubiegły rok był rekordowy dla branży, ponieważ energetyka wiatrowa pokryła aż jedną trzecią zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. Co więcej, dane pokazują, że 2020 rok może być jeszcze lepszy! W pierwszym kwartale 2020 roku, energia wiatrowa dostarczyła prawie połowę energii elektrycznej w Irlandii.

Dane opublikowane przez irlandzki Urząd ds. Zrównoważonej Energii (SEAI) wykazały, że w ciągu pierwszego kwartału 2020 roku energetyka wiatrowa w Irlandii dostarczyła 3390 GWh energii elektrycznej. Stanowiło to 43,8 proc. zapotrzebowania i po raz pierwszy przewyższyło gaz ziemny, który dostarczył 3324 GWh, czyli 41,8 proc.

Obniżona emisja

Dzięki rosnącemu udziałowi OZE w irlandzkiej energetyce, całkowite emisje CO2 spadły o 11,7% w 2018 r. i 6,9% w 2017 r. Raport REN21 sugeruje, że po podsumowaniu 2019 roku okaże się, że w ubiegłym roku nastąpił jeszcze większy spadek emisji CO2.

W 2018 roku emisja dwutlenku węgla w irlandzkim systemie elektroenergetycznym spadła z 437 g CO2/kWh w 2017 r do poziomu 377 g CO2/kWh i jest obecnie na najniższym odnotowanym poziomie.

Dr Connolly wyraził również uznanie dla pracy irlandzkich operatorów systemów elektroenergetycznych w zakresie łączenia i integracji odnawialnej energii elektrycznej. Dodał, że również dlatego, że EirGrid jest światowym liderem w integracji odnawialnej energii elektrycznej w systemie, Irlandia może wykorzystać szczególnie wietrzne dni. W takich momentach nawet 60% Irlandii może być zasilane przez wiatr!

Źródła: renews.biz, iwea.com

Redakcja GLOBEnergia