Energia geotermalna Ziemi stanowi jedno z największych źródeł energii odnawialnej. Przykładem tradycyjnego projektu geotermalnego jest wykorzystanie gorącej pary z kominów hydrotermalnych, która jest w stanie napędzać turbiny i generować energię elektryczną.

Islandia już teraz odstępuje od paliw kopalnych i stale poszukuje nowych sposobów pozyskania energii odnawialnej. Jednym z rozwiązań jest dowiercenie się głęboko pod powierzchnię ziemi w celu wykorzystania potencjału energetycznego płynnej magmy. W ramach projektu IDDP użyto sprzętu wiertniczego o nazwie „Thor” w celu dowiercenia się 5 km w głąb ziemi  w miejscowości Reykjanes w południowo-zachodniej Islandii.

magma

W ramach projektu IDDP na Islandii prowadzone są wiercenia w celu pozyskania energii odnawialnej z płynnej magmy. To nowe źródło energii może osiągnąć temperatury od 400oC do 1000oC, źródło: Nature World News

Według Alberta Albertssona, wicedyrektora islandzkiej firmy HS Orka, zajmującej się energią geotermalną, wiercenie przeniknie Grzbiet Śródatlantycki, który stanowi granicę płyt tektonicznych.

Już wcześniej miały miejsce wiercenia w litej skale na takich głębokościach, jednak nigdy w tego rodzaju płynnym systemie – twierdzi Albertsson.

Naukowcy zajmujący się projektem IDDP dążą do zlokalizowania wody w formie „nadkrytycznej pary”, która nie jest ani płynna, ani gazowa i zawiera więcej energii cieplnej. Para ta posiada potencjał do wytworzenia 50 MW energii, co jest wystarczające do zasilenia 50 000 domów.

Nowy otwór wiertniczy jest drugim wykonanym w ramach projektu IDDP. Pierwszy powstał na obszarze pola geotermalnego Krafla w północno-wschodnim regionie Islandii w 2009 roku, kiedy to niespodziewanie natrafiono na magmę na głębokości około 2 km.

Opracowano na podstawie: Nature World News