Aktualnie w Polsce znajduje się ponad 3 miliony kopciuchów, które wymagają wymiany na bardziej efektywne źródło ciepła. Zobowiązują do tego między innymi wojewódzkie uchwały antysmogowe, a także lokalne postanowienia gminne, które coraz częściej zakazują stosowania węgla. Jedną z możliwości, na które można również otrzymać jedną z największych dotacji w programie Czyste Powietrze, jest wymiana starego kopciucha na pompę ciepła.

Wymieniając nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, do której zaliczają się pompy ciepła Mitsubishi Electric, można otrzymać nawet 13 500 zł w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania i 18 000 zł w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania. W programie Czyste Powietrze dofinansowanie przysługuje również na modernizację instalacji CO i CWU, w wysokości do 4 500 zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 9 000 zł w podwyższonym poziomie dofinansowania. Czy te instalacje trzeba jednak wymieniać?

Istniejąca instalacja w budynku

Praktyka firm instalacyjnych wskazuje, że jeżeli istnieje taka możliwość, to można zostawić istniejące w budynku instalacje grzewcze. Przykładowo, inwestycja w istniejącym budynku w ogrzewanie podłogowe może być utrudniona, a nawet niemożliwa. Wynika to z konieczności przeprowadzenia termomodernizacji “do samych murów”, więc w większości przypadków grzejniki nie są wymieniane. W jaki sposób istniejąca instalacja CO i CWU wpływa więc na dobór pompy ciepła? Pytamy Damiana Filipowicza – Product Leader LES ATA/ATW w Mitsubishi Electric.

Instalacja, która jest zainstalowana w obiekcie ma kluczowe znaczenie w doborze pompy ciepła. Mimo że urządzenie dobiera się na podstawie zapotrzebowania na moc grzewczą w budynku, instalacje znajdujące się w budynku są bardzo istotne. To one tak naprawdę decydują o tym, jak efektywnie będzie pracowała pompa ciepła. To, jak wygląda instalacja, jakie ma pompy obiegowe, średnice rur i odbiorniki ciepła ma kluczowe znaczenie – komentuje Damian Filipowicz – Product Leader LES ATA/ATW w Mitsubishi Electric

Czym zatem powinna charakteryzować się pompa ciepła dobrana do istniejącego budynku?

Instalacja powinna być dopasowana do pompy ciepła tak, aby efektywnie ogrzewać dom. Natomiast, pompa ciepła musi być odpowiednio dobrana do budynku. Kluczowe jest jej nieprzewymiarowanie w stosunku do zapotrzebowania budynku na moc grzewczą.

Zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku określane jest dla danej strefy klimatycznej, w której budynek jest zlokalizowany. Pompa ciepła musi tę moc zapewnić. Takiego urządzenia nie można jednak zbytnio przewymiarować. Zbyt duża moc pompy ciepła sprawi, że w okresach przejściowych urządzenie będzie się często załączać, a czas pracy będzie stosunkowo krótki. – komentuje Damian Filipowicz – Product Leader LES ATA/ATW w Mitsubishi Electric

Taki rodzaj pracy spowoduje obniżenie efektywności całej instalacji oraz może doprowadzić nawet do szybszego zużycia podzespołów pompy ciepła lub w skrajnych przypadkach – do jej uszkodzenia. Co można zrobić, aby tego uniknąć?

Takiego przewymiarowania można oczywiście uniknąć, dobierając pompę ciepła, współpracującą z grzałkami elektrycznymi lub wykorzystując dostępne na rynku technologie, np. w pompach ciepła Zubadan. – komentuje Damian Filipowicz – Product Leader LES ATA/ATW w Mitsubishi Electric

Pompa ciepła Zubadan Inverter zdolna do skutecznej i niezawodnej pracy nawet przy temperaturach sięgających -28°C, źródło: Mitsubishi Electric

Co zrobić jeżeli instalacja nie jest dostosowana do montażu pompy ciepła?

Jeżeli instalacja nie jest dostosowana to należy ją po prostu przerobić pod pompę ciepła, jeżeli jest taka możliwość. – komentuje Damian Filipowicz – Product Leader LES ATA/ATW w Mitsubishi Electric

Dzięki dofinansowaniu w Programie Czyste Powietrze, możliwe jest znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych podczas termomodernizacji. Przy zmianie systemu grzewczego warto również pamiętać o konieczności poprawy parametrów samego budynku – najlepiej zainwestować również w ocieplenie i wymianę okien. Dzięki temu, ogrzewanie będzie nie tylko bardziej ekologiczne, ale również dużo bardziej ekonomiczne. Po skorzystaniu z programu Czyste Powietrze, można jeszcze bardziej obniżyć koszty inwestycyjne, korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, w której od podstawy opodatkowania właściciel budynku może odliczyć aż 53 tys. zł.


Materiał został opracowany na podstawie siódmego webinaru z cyklu Webinarowa Środa: „Praca pomp ciepła w zimnym klimacie”, który prowadzili Damian Filipowicz – Product Leader LES ATA/ATW w Mitsubishi Electric oraz Piotr Jabłoński – Product Manager LES ATA/ATW w Mitsubishi Electric

Redakcja GLOBEnergia