Zaledwie kilka tygodni temu na poprzemysłowych terenach zabrskiej dzielnicy Zaborze otwarto budynek centrum technologicznego nastawionego na wsparcie firm z branży IT oraz OZE.

Na blisko tysiącu metrów kwadratowych ulokowano nowoczesne powierzchnie biurowe, centrum konferencyjne oraz nowoczesną serwerownię. Odpowiednie usytuowanie budynku względem stron świata zapewnia jego optymalne oświetlenie naturalne oraz komfort termiczny. Ten drugi wzmocniony jest przez instalację wykorzystującą pompę ciepła Waterkotte z gruntowym, głębinowym kolektorem. Energooszczędny i ekologiczny charakter budynku wzmacnia jeszcze wykorzystanie wody deszczowej w celu spłukiwania toalet.

Rewitalizacja i regeneracja
Budynek Centrum Innowacji Silesia (CIS), bo tak brzmi jego oficjalna nazwa, to początek żmudnego procesu rewitalizacji i regeneracji Zaborza, postindustrialnej i dość zaniedbanej dzielnicy Zabrza.

Planujemy utworzenie kompleksu składającego się na park technologiczny, nakierowany na technologie IT w zakresie zarządzania energią w budynkach. Kolejnym etapem naszych działań będzie regeneracja blisko 4 hektarów terenu przeznaczonego właśnie pod kolejne inwestycje budowlane – mówi Jan Lesiak, dyrektor Centrum.

Atutem obiektu jest jego lokalizacja przy głównych szlakach komunikacyjnych, m.in. autostradzie A4 i DTŚ, łączącej główne miasta konurbacji śląskiej. W bliskim sąsiedztwie powstaje również centrum handlowe, co z pewnością pozwoli na wykreowanie usługowo-biznesowego wizerunku tej części miasta. Samo centrum powoli staje się miejscem spotkań przedstawicieli branży, dzięki organizowanym tu śniadaniom biznesowym.

Chcemy promować nowe technologie budynkowe, zależy nam na firmach z górnej półki. Takich, które łączą zaawansowanie technologiczne z wdrożeniami. Jesteśmy partnerami dla firm, które zajmują się efektywnością energetyczną rozumianą jako poprawa komfortu termicznego, świetlnego czy akustycznego. Dla nich też widzimy miejsce w naszych przestrzeniach biurowych.– dodaje Lesiak.

Jednym ze sposobów integracji branży są wspomniane już wyżej śniadania biznesowe, służące wymianie informacji rynkowych oraz nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych. Najbliższe odbędzie się 29 czerwca, natomiast na wrzesień planowana jest impreza plenerowa dla mieszkańców miasta na terenie centrum. Będzie można wtedy na żywo zapoznać się z technologiami w jakie wyposażony jest obiekt, a które znajdują zastosowanie nie tylko w budynkach biurowych.

Opracowanie: Bartłomiej Świderek, Redakcja GLOBEnergia