Celem Pikniku jest promocja zachowań proekologicznych wśród mieszkańców powiatu lubaczowskiego tj. obowiązku segregacji odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych, potrzeby sadzenia drzew i dbania o bioróżnorodność.

Dbając o różne formy edukacji podczas tej imprezy, w bieżącym roku rozszerzamy dotychczasową formułę o edukację geologiczną i paleontologiczną, zapraszając do udziału Centralne Muzeum Geologiczne w Warszawie. Zostanie również zaprezentowany spektakl ekologiczny dla najmłodszych pt. ,,Bajeczna Fiesta”. Jest to połączenie edukacji oraz zabawy, mające na celu wzbudzenie zainteresowania ekologią od najmłodszych lat.

Tegoroczny obszar tematyczny, będzie dodatkowo rozszerzony o tematykę szkodliwości dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza, w szczególności pyłów PM 2,5; PM 10 oraz BaP. Dlatego też we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekoskop, przeprowadzimy happening antysmogowy, którego uczestnikami będą dzieci i młodzież ze szkół powiatu lubaczowskiego.
Ideą czwartej edycji Pikniku Ekologiczno-Geologicznego jest również upowszechnienie wiedzy na temat walorów żywności ekologicznej oraz promocja polskiego rolnictwa ekologicznego.

Tradycją stała się wymiana odpowiedniej ilości posegregowanych odpadów na sadzonki drzew iglastych. W tym roku iglaki z zakrytym systemem korzeniowym wyprodukowała Szkółka Kontenerowa z Nadleśnictwa Oleszyce.

Redakcja GLOBEnergia