Jadwiga Emilewicz – obecna Minister Rozwoju, a poprzednio Minister Przedsiębiorczości i Technologii, która ma na swoim koncie wiele zmian w zakresie OZE, między innymi pakiety prosumenckie, została dziś powołana na stanowisko wicepremiera.

źródło: twitter

Jak na swoim oficjalnym twitterze komentuje Jadwiga Emilewicz:

Trudne czasy wymagają od nas szczególnej odpowiedzialności za dobro wspólnoty.Powołanie na funkcję wicepremiera rządu RP traktuję jako zobowiązanie do tego, abyśmy szczególnie dzisiaj dbali o to, żeby w tak trudnych czasach nikt nie miał poczucia, że został pozostawiony sam sobie – komentuje nowa Wicepremier

Działania Minister Emilewicz na rzecz OZE

Jadwiga Emilewicz jako Minister Rozwoju jest przewodniczącą Międzyresortowego Zespółu ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje OZE. Do zadań Zespołu należy między innymi przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych eliminujących stwierdzone bariery i obciążenia oraz wspierających rozwój prosumenckich odnawialnych źródeł energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzięki działaniom prowadzonym między innymi we współpracy z Jadwigą Emilewicz, dziś przedsiębiorcy mogą rozliczać się na zasadach opustu, weszła w życie ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych, działa program Energia+, gospodarstwa domowe mogą korzystać z Ekopożyczki PKO BP, a przedsiębiorcy z gwarancji kredytowej Biznesmax na instalacje fotowoltaiczne dla firm.

Redakcja GLOBEnergia