O sytuacji na rynku instalacyjnym w kontekście walki ze zjawiskiem jakim jest niska emisja, pisze SPIUG w raporcie podsumowującym I kwartał 2017 roku.

Jak zauważa stowarzyszenie, sytuacja wokół akcji antysmogowej jest wielką pomocą przy sprzedaży kotłów, ale nie tylko. Kampania prasowa zaczyna zmieniać myślenie na każdym szczeblu procesu decyzyjnego w inwestycjach zarówno globalnych jak i domowych.

Kotły kondensacyjne – coraz tańsze

SPIUG zaznacza, że kotły kondensacyjne powoli tanieją. Dzięki temu, urządzenia te są nabywane przez klientów ze znacznie skromniejszym portfelem. Co więcej, dofinansowujące programy gminne włączają w projekty osoby, które bez tych dotacji nigdy nie były by odbiorcami tego asortymentu.

Wprowadzenie nowych dyrektyw ErP poniekąd ukierunkowało rynek urządzeń grzewczych w stronę techniki kondensacyjnej. Pojawiły się także głosy o wzrostach marży na sprzedaży wyrobów (szczególnie kotłów kondensacyjnych,). Z drugiej strony sygnalizowana jest ostra walka cenowa w grupie kotłów kondensacyjnych przy zamówieniach obiektowych dla deweloperów. Idzie to w parze ze wzrostem sprzedaży kotłów kondensacyjnych dla tego typu inwestycji.

Także w grupie pomp ciepła widać coraz ostrzejszą walkę cenową. Odnotowano również zauważalny wzrost sprzedaży systemów rekuperacji domowej.

Kotły na paliwo stałe – sprzedaż rośnie

Sytuacja w przypadku kotłów na paliwa stałe jest stabilna, wykazuje nawet tendencję wzrostową. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku można zauważyć, że sprzedaż wzrosła o ok. 10%. W odniesieniu do I kwartału 2015 wzrost wyniósł 42%. Dotyczy to w ogromnej części kotłów bardziej zaawansowanych technicznie.

W przypadku kotłów na paliwa stałe, odnotowano wzrost ich sprzedaży rok do roku. Jest to wiązane ze wzrostem zainteresowania automatycznymi kotłami stałopalnymi. W przypadku ww. kotłów, odnotowano ponad 50% wzrost ich sprzedaży w stosunku do I kwartału 2016r.  To również dwukrotnie więcej sprzedanych jednostek w porównaniu do I kwartału 2015.

W przypadku kotłów tradycyjnych zanotowano spadek sprzedaży w stosunku do I kwartału 2016 o ok. 5-10%.

Niska emisja czyli walka ze smogiem

W całej walce z niską emisją, na pierwsze miejsce wysuwają się działania na rzecz ograniczania powstawania smogu. W dużej mierze jest on efektem spalania paliw niskiej jakości i śmieci w tzw. kotłach wielopaliwowych. Konsultowany był projekt rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju dotyczący kotłów na paliwa stałe. SPIUG wystąpił w trakcie konsultacji z propozycjami rozwiązań dotyczących kotłów oraz paliw które byłyby w nich spalane.

Zdaniem SPIUG, pewną szansą dla rozwoju nowoczesnych urządzeń grzewczych może być antysmogowy program wsparcia wymiany kotłów, pod warunkiem, że nie będzie dopuszczona wymian jednych „śmieciuchów” na drugie – takie same, tylko nowsze.

Premier Morawiecki a wizja walki ze smogiem SPIUG

SPIUG w raporcie powołuje się na plan premiera Morawickiego na walkę ze smogiem. Wizja jest warta tyle na ile można ją wdrożyć w życie. W związku z tym, SPIUG przekazał do Ministerstwa Rozwoju konkretne rozwiązania dla poruszonych przez premiera zagadnień. Dotyczyło to m.in.:

  • jakości paliw stałych,
  • możliwości szerszego stosowania gazu jako czystego paliwa,
  • wymogów dla kotłów na paliwa stałe,
  • wsparcia dla ogrzewania elektrycznego w postaci niskiej taryfy na energię elektryczna na cele grzewcze, w tym także dla pomp ciepła.
  • wykorzystane nadwyżek szczytowych energii elektrycznej z OZE do celów grzewczych,
  • wykorzystanie OZE, w tym kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę do ogrzewania

W I kwartale 2017 roku, SPIUG przekazał także do decydentów propozycje zmian w przepisach dotyczących przeglądów okresowych urządzeń i instalacji grzewczych jako narzędzia do zwalczania smogu.

Opracowano na podstawie raportu: „Podsumowanie trendów rynku budowlanego i instalacyjno-grzewczego w I kwartale 2017 roku.” SPIUG

Redakcja GLOBEnergia