Emisja hałasu z pomp ciepła

Emisja dźwięku przez pompy ciepła jest związana z ich komponentami, takimi jak sprężarka, wentylatory, pompy obiegowe, itp. W niektórych przypadkach taki dźwięk może być zauważalny dla użytkowników. Właśnie dlatego akustyka staje się coraz większym przedmiotem zainteresowania branży pomp ciepła, a zauważalnym trendem jest wyciszanie jednostek zewnętrznych w pompach ciepła.

Hałas emitowany przez pompę ciepła nie może mieć nieograniczonych wartości. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku mówi bardzo wyraźnie o maksymalnych poziomach hałasu na granicy posesji w podziale na różne obszary. Dodatkowo, rozporządzenie wyróżnia w obszarze zabudowy jednorodzinnej podział na okres dzienny i nocny. Na granicy posesji, w zabudowie jednorodzinnej maksymalny poziom hałasu w ciągu dnia nie może być wyższy niż 50 dB(A), natomiast w nocy nie wyższy niż 40 dB(A).

Dla zobrazowania, hałas na poziomie 40 dB odpowiada szmerom w domu, a 50 dB szumowi w biurach.

Badanie hałasu

Bywają takie okresy w ciągu dnia, w których zarówno użytkownicy, jak i ich sąsiedzi mogą zaobserwować wzmożony hałas z urządzenia. W jaki sposób bada się hałas? O odpowiedź poprosiliśmy Roberta Kałużnego, Team Leadera of A2W Team w firmie Panasonic.

W Polsce pomiar hałasu w ciągu dnia polega na wykonaniu serii pomiarów głośności urządzenia dla różnych obciążeń i trybów pracy, a następnie na podstawie czasu występowania danej głośności oblicza się średnią ważoną mierzonego ciśnienia akustycznego. Otrzymana wartość musi spełniać wymagania stawiane przez Rozporządzenie Ministra Środowiska. Jeżeli przykładowo, niestandardowy hałas, który będzie przekraczał określone normy będzie występował przez 15 minut w ciągu godziny, ale średnia wartość pozostanie w normie użytkownik nie zostanie poddany karze – komentuje Robert Kałużny

Jednostka zewnętrzna pompy ciepła Panasonic Aquarea, źródło: Panasonic

W jakich sytuacjach pompa ciepła może zacząć pracować głośniej w tak krótkich odcinkach czasu?

Ekspert wyjaśnia, że jeżeli przykładowo woda w zbiorniku wychłodzi się poniżej ustalonego inteligentnego zabezpieczenia, np. poniżej 25-27 st. C, pompa ciepła włączy się na moc maksymalną.

W takiej sytuacji użytkownik na pewno zauważy, że jest ona głośniejsza niż przy standardowej pracy, gdyż częstotliwość podniesie się nawet do 100 Hz. Urządzenie nagrzeje jednak wodę do odpowiedniej temperatury w ciągu 5 – 15 minut, odbiór ciepła się ustabilizuje, a hałas przez zredukowaną pracę inwertera drastycznie zmaleje. W takiej sytuacji prawdopodobnie okaże się, że te 15 minut wzmożonej pracy, w których hałas był przekroczony, nie będzie miał wpływu na przekroczenie progu, jeśli przez pozostałe 45 minut pompa ciepła pracowała normalnie, tj. poniżej 40 dB w nocy i 50 dB w dzień na granicy działki. – komentuje Robert Kałużny

Ogólnie rzecz biorąc, poziom mocy akustycznej pompy ciepła zależy wprost od mocy z jaką w danej chwili pracuje urządzenie. Dodatkowo praca z pełną mocą może występować w trakcie przeprowadzania przez pompę ciepła procesu odladzania wymiennika. Generalnie poziom maksymalnej mocy akustycznej jednostki zewnętrznej pompy ciepła, czyli poziom hałasu w źródle, w zależności od urządzenia powinien zawierać się w przedziale do 70 dB(Alej mocy grzewczej ≤ 12 kW oraz 78 dB(A) ≤ 30 kW.

Należy jednak zauważyć, że moc akustyczna w źródle nie jest wartością mierzalną, a poziom odczuwalnego hałasu zależy od otoczenia w jakim urządzenie zostanie zamontowane. Producenci urządzeń wysokiej klasy przywiązują bardzo dużą wagę do tego, by urządzenia były jak najcichsze i nie stanowiły problemów dla użytkowników i ich sąsiadów. Dodatkowo, zachowując odpowiednie odległości od granicy działki, spełnienie określonych dla poziomu hałasu wymogów nie powinno stanowić problemu.

Czy da się zamontować pompę ciepła tak, aby ograniczyć z niej hałas?

Nawet jeżeli urządzenie musi znajdować się blisko granicy działki, to można znacznie ograniczyć jego uciążliwość, stosując dodatkowe bariery rozpraszające falę akustyczną, a także zmieniając ustawienie jednostki w celu zmiany kierunku rozchodzenia się dźwięku.. – komentuje Robert Kałużny

Więcej o zabezpieczeniach przed hałasem z pompy ciepła przeczytaj TUTAJ

Gdzie zgłosić nadmierny hałas?

Czasami zdarza się, że błędny montaż pompy ciepła lub wybór złej jakości urządzenia doprowadzają do sytuacji, w której hałas jest notorycznie uciążliwy nie tylko dla użytkowników, ale również dla sąsiadów. Warto wiedzieć, że jeżeli hałas z urządzenia faktycznie jest uciążliwy, problem można zgłosić do właściwego dla danego województwa wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, który zbada sprawę.

Redakcja GLOBEnergia