Jak dobrać moc instalacji PV do inwertera?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

jak dobrać

Z uwagi na mnogość typów i dużą rozpiętość  mocy modułów PV znacznie łatwiej dostosować  moc  baterii  słonecznych  do  inwertera  niż odwrotnie tak, aby w pełni wykorzystać  jego możliwości. Oczywiście to założenie jest  poprawne, gdy nie posiadamy ściśle limitowanej  powierzchni,  na  której  będą  znajdować  się  moduły  PV.

 Powszechnie  przyjęta  zasada  dopasowania  mocy  inwertera  do  generatora PV mówi, że moc generatora powinna mieścić się w zakresie 0,85–1,18 mocy  inwertera. W ocenie autora dla optymalizacji  instalacji  PV  wskaźnik  ten  należy  zawęzić.   W  polskich  warunkach  klimatycznych  moduł fotowoltaiczny nigdy nie osiągnie mocy  nominalnej wyznaczonej w warunkach STC. (…)

jakdobrac1

 W polskich warunkach klimatycznych maksymalna rzeczywista moc instalacji  fotowoltaicznej  nie  będzie  przekraczać  nawet krótkotrwało 90% mocy nominalnej  generatora  PV,  a  długotrwało  80%  mocy  nominalnej  generatora  PV  wyznaczonej   w warunkach STC.
Z tego względu, w ocenie autora, optymalnie dobrana moc generatora PV powinna wynosić:
•     0,92–1,18 mocy inwertera w przypadku  konstrukcji transformatorowych,  
•     0,95–1,2 – mocy inwertera w przypadku  konstrukcji beztransformatorowych.
Zależność  ta  jest  prawidłowa  dla  instalacji  skierowanych na południe pod kątami 15– 60 o . W przypadku zwiększania kąta pochylenia instalacji lub odchylenia jej więcej niż 30 o  od  kierunku  południowego  przewymiarowanie generatora PV w stosunku do inwertera powinno być jeszcze większe z uwagi na  spadającą wartość nasłonecznienia głównie   w  okresie  letnim,  który  jest  krytyczny  dla  przeciążenia inwertera.
Bogdan Szymański GLOBEnergia

Czytaj całość w GLOBEnergia 4/2013:
GLOBEnergia 2013 4