Optymalnie usytuowana instalacja w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została poprawnie dobrana, powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużycie budynku powiększone o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowanie w sieci”.

Funkcjonujący w Polsce system rozliczenia energii przez prosumentów w bilansach rocznych zakłada, że za każdą 1 kWh energii wprowadzoną do sieci można odebrać 0,8 kWh energii dla instalacji do 10 kWp i 0,7 kWh energii dla instalacji o mocy 10 kWp – 50 kWp. Biorąc pod uwagę stosunkowo niski poziom autokonsumpcji oraz rozliczanie w ramach systemu opustów, zwykle na każde 1 000 kWh energii elektrycznej zużytej rocznie dobiera się około 1,25 kWp mocy instalacji PV. A jak dobrać moc instalacji na podstawie rachunku za prąd?

Moc instalacji na podstawie rachunku

O to jak dobrać moc instalacji na podstawie rachunku za prąd zapytaliśmy zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą. Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy wynika, że na każde 100 zł na rachunku, firma dobiera około 2,4 kWp. Jak wygląda taki dobór, przy bardziej szczegółowym rozbiciu rachunku?

Miesięczna wysokość
rachunku [PLN]
Proponowana moc
instalacji PV [kWp]
100 2,4
120 2,88
140 3,36
160 3,84
180 4,32
200 4,8
220 5,28
240 5,76
260 6,24
280 6,72
300 7,2
320 7,68
340 8,16
360 8,64
380 9,12
400 9,6
420 10,08
440 10,56
460 11,04
480 11,52
500 12

W przypadku instalacji od 2 do 10 kWp, inwestor ma możliwość obniżenia kosztów inwestycji, korzystając z programu Mój Prąd i ulgi termomodernizacyjnej. W przypadku większej instalacji, pozostaje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Teoria a praktyka

Dane przedstawione w tabeli, to tylko ogólne założenia. Dla odpowiedniego doboru mocy do zużycia energii powinno się wykonać symulację uzysków przy danym usytuowaniu instalacji w zależności od kąta nachylenia do powierzchni terenu oraz odchylenia od południa.

Dodatkowo, przy doborze mocy mikroinstalacji, należy wziąć pod uwagę moc modułów fotowoltaicznych, na których pracuje firma wykonawcza. Moc modułów wpłynie na końcową moc instalacji.

Najlepiej, żeby instalacja pokrywała zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną, jednak nie zawsze inwestor posiada dostateczną ilość miejsca na dachu lub na działce by zainstalować system fotowoltaiczny o potrzebnej mocy. Właśnie dlatego konieczne jest wykonanie pomiarów dostępnej przestrzeni montażowej.

Redakcja GLOBEnergia