Dla zapewnienia doskonałego klimatu, obok efektywnej instalacji grzewczej, coraz ważniejsze staje się także chłodzenie pomieszczeń.
Oznaczenia:
1 Sprężarka przenosi krążący w zamkniętym obiegu czynnik chłodniczy do wyższego poziomu ciśnienia, dzięki czemu wzrasta temperatura gazowego czynnika chłodniczego.
2 Wymiennik ciepła po stronie gorącego gazu obiegu chłodniczego umożliwia wykorzystanie ciepła odpadowego w trybie chłodzenia.
3 Przygotowywanie c.w.u. następuje w trybie chłodzenia za pomocą ciepła odpadowego.
4 Ciepło odpadowe można dodatkowo wykorzystać do innych odbiorników ciepła (np. basenu).
5 Zawór czterodrożny kieruje niewykorzystane ciepło czynnika chłodniczego do oddania go do powietrza zewnętrznego.
6 W razie potrzeby wentylator zasysa powietrze zewnętrzne przez skraplacz, żeby odprowadzić ciepło, które nie może być wykorzystane.
7 Za pomocą skraplacza do powietrza zewnętrznego oddawane jest niewykorzystane ciepło odpadowe, czynnik chłodniczy schładza się i skrapla.
8 W zaworze rozprężnym następuje obniżenie ciśnienia i temp. czynnika chłodniczego.
9 W parowniku zimny czynnik chłodniczy schładza wodę lodową.
10 Ochłodzona woda lodowa opływa konwektor wentylatorowy i odbiera ciepło z powietrza. Niskie temp. zasilania prowadzą do przejścia przez punkt rosy i przez to do osuszania powietrza w pomieszczeniach.
11 System rur ułożony w elementach budowlanych jest opływany schłodzoną wodą lodową, obniżając temp. powierzchni, która działa jak wymiennik ciepła odbierający ciepło z pomieszczenia. Temp. zasilania są tak regulowane, że nie dochodzi do wytracania wilgoci.


Adam Koniszewski
Key Account Manager
Źródło: GLOBEnergia 1/2015
Cały artykuł w GLOBEnergia 1/2015