Aby zweryfikować zyski energii z bifacjalnych modułów PERC w różnych środowiskach, LONGi współpracowało z najlepszymi organizacjami zewnętrznymi, w wielu projektach pilotażowych w 2018 roku. Wśród nich, zrealizowano pilotażowy projekt TÜV SÜD w prowincji Hainan, który koncentrował się na badaniu uzysku energii modułów bifacialnych w różnych wariantach powierzchni odbicia. Sprawdzano też działanie modułów na różnych wysokościach montażu: 1,0 m i 1,5 m. Badania były prowadzone przez 8 miesięcy, od listopada 2018 do kwietnia 2019 roku.

źródło: LONGi

O projekcie

Projekt pilotażowy, o którym mowa w tym artykule, został przeprowadzony w Ding’an, w prowincji Hainan, w Chinach, gdzie liczba godzin słonecznych w ciągu roku wynosi 1880, średnia temperatura utrzymuje się na poziomie 24°C, a roczne opady wynoszą 1953 mm.

Badania przeprowadzono w różnych wariantach powierzchni odbicia, na wysokości 1,5m lub 1m. Wszystkie instalacje były skierowane na południe, pod kątem 15°. Moc zainstalowana jest podobna w każdej z opcji.

Typ modułu Wybrana powierzchnia Poziom odbicia Wysokość [m] Moc zainstalowana [kW] Orientacja Kąt
bifacjalny PERC Biała farba 67,21% 1,5 2,76 na południe 15°
Cement 43,10% 1,5 2,75
Trawiasty obszar 16,10% 1,5 2,76
Grunt piaszczysty 40,46% 1,5 2,76
Grunt piaszczysty 40,46% 1,0 2,77
Trawiasty obszar 16,10% 1,0 2,76
jednostronny PERC Trawiasty obszar 16,10% 1,0 3,07

 

W instalacjach zostały zastosowane dwa typy modułów LONGi: LR6-60BP-300M(bifacjalny moduł PERC) LR6-60PH-300M (jednostronny moduł PERC), oba o mocy 300W. Parametry przedstawia poniższa tabela.

Producent LONGi
Typ LR6-60BP-300M(bifacialny) LR6-60PH-300M
Pmpp Nom(W 300.00 300.00
Vmpp Nom(V) 32.50 32.80
Impp Nom(A) 9.24 9.15
Voc Nom(V) 40.00 40.10
Isc Nom(A) 9.79 9.81
Powierzchnia 1664×997 mm 1650×991 mm

Wyniki

Można by założyć, że im większy współczynnik odbicia charakteryzuje powierzchnię, tym lepsze uzyski wykaże instalacja.Podobnie z wysokością modułów, można założyć, że na wyższej wysokości, uzyski będą lepsze. Jak było w tym przypadku?

Dane uzyskane podczas badania wykazały, że w porównaniu z jednostronnymi modułami PERC, uzyski energii z bifacjalnych modułów PERC zainstalowanych na wysokości 1,5m dały zdecydowanie lepsze wyniki. Na podłożu trawiastym, uzysk był lepszy o 10,10%, na podłożu piaszczystym o 15,82%, na podłożu cementowym o 14,50%, a na podłożu pomalowanym na biało o 20,59%. Zgodnie z oczekiwaniami, największy współczynnik odbicia pozwolił na uzyskanie największej energii. Założenie że 1,5m wysokości pozwoli na uzyskanie lepszych wyników niż 1m, również okazało się słuszne.

Dla porównania, bifacjalny moduł zainstalowany nad powierzchnią trawiastą na wysokości 1m pozwolił na zwiększenie uzysku o 7,87 % a na wysokości 1,5 wspomniane już 10,10%. Podobnie na podłożu cementowym, za wysokości 1m uzysk w porównaniu z modułem jednostronnym był większy o 12,42% a na 1,5m o 14,5%.

Jednakże, w przypadku położenia modułów na wysokości 1,5m podłoże cementowe mimo lepszego współczynnika odbicia wykazało się nieco gorszymi wynikami niż piaszczyste. Na wysokości 1 m, sytuacja się odwróciła, a podłoże cementowe zgodnie z oczekiwaniem wykazało lepsze wyniki niż piaszczyste.

Podsumowanie

Do przeprowadzenia badania zostały użyte dwa typy modułów PERC: bifacjalny oraz jednostronny. Celem, było sprawdzenie, jak zmieniają się uzyski energii w zależności od powierzchni odbicia i wysokości montażu. Zgodnie z oczekiwaniami, moduły bifacjalne dały duzo lepsze wyniki niż moduł jednostronny. Idąc dalej, im lepszym współczynnikiem odbicia charakteryzowała się powierzchnia odbicia, tym lepsze uzyski energii wykazał moduł. Wysokość 1,5m również okazała się lepsza niż 1m

źródło: LONGi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja GLOBEnergia