Jak efektywniej wykorzystać energię z fotowoltaiki? Sprawdzi to operator


Jeden z operatorów sieci dystrybucyjnej będzie testować w Mławie innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na lepsze wykorzystanie energii wyprodukowanej w mikroinstalacji fotowoltaicznej. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektów EUniversal oraz OneNet finansowanych z unijnego funduszu Horyzont 2020.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Z nowoczesnych rozwiązań skorzystają jako pierwsi mieszkańcy osiedla przy ul. Podmiejskiej w Mławie, którzy zgłosili chęć udziału w projektach EUniversal oraz OneNet. Mają one na celu stworzenie narzędzi umożliwiających sprawne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej, w której pracować będą liczne rozproszone źródła energii, np. przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne. Kluczowym aspektem prowadzonych w ich ramach działań jest współpraca Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) z użytkownikami sieci energetycznej – wytwórcami i odbiorcami energii elektrycznej.

W ramach OneNet, który  realizowany jest przez konsorcjum 72 podmiotów z branży energetycznej działających na terenie 23 państw, zostaną przetestowane rozwiązania z zakresu usług elastyczności sieci, polegające na dostosowywaniu poziomów zużywanej lub generowanej energii, przez przyłączonych użytkowników. Jak zaznacza Energa Operator pozwoli to na zapewnienie optymalnych parametrów pracy sieci elektroenergetycznej.

Z kolei EUniversal zakłada współpracę OSD z użytkownikami sieci energetycznej posiadającymi mikroinstalacje. Zamontowanie odpowiednich urządzeń umożliwi monitorowanie pracy instalacji wytwórczych, w celu zapewnienia jak najlepszych parametrów energii płynącej w sieci. Obszary demonstracyjne EUniversal zlokalizowano w Niemczech, Portugalii, a także w trzech miejscowościach w Polsce – gminie Linia na Pomorzu, Czajkowie w woj. wielkopolskim oraz w Mławie.

Jak zwraca uwagę Energa Operator, niezwykle istotnym elementem projektu jest montaż w wybranych miejscach, nowatorskich stacji elektroenergetycznych średniego napięcia FlexStation, opracowanych wspólnie przez Energa Operator oraz Instytut Energetyki, zapewniających autonomiczne zarządzanie siecią. Co ciekawe, stacja ta, która może być również sterowana zdalnie, posiada transformator z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów, który pozwala na automatyczne i dynamiczne dostosowywanie jego napięcia do aktualnych potrzeb związanych z obciążeniem sieci i pracą podłączonych do niej mikroinstalacji.

W ramach wspomnianych projektów Energa Operator spółka współpracuje z firmą Enspirion, Instytutem Energetyki oraz innymi polskimi i europejskimi partnerami, organizuje cykl spotkań z mieszkańcami terenów w Polsce, wyznaczonych na obszary demonstracyjne.

Inni operatorzy także testują pracę OZE i sieci dystrybucyjnej

Niedawno na łamach GLOBEnergia.pl informowaliśmy także, że z kolei Enea Operator zbada wpływ odnawialnych źródeł energii na pracę sieci elektroenergetycznej. W tym celu uruchamia projekt pilotażowy, który będzie polegał na monitoringu sieci niskiego napięcia oraz szczegółowej analizie jej obciążenia. Wyniki posłużą do weryfikacji i kontroli parametrów ważnych z punktu widzenia optymalizacji pracy sieci w Polsce.

Projekt posłuży weryfikacji i kontroli parametrów ważnych z punktu widzenia optymalizacji pracy sieci i jakości dostarczanej energii. Pozwoli to m. in. na sprawdzenie wahania napięć na końcach linii, a także bilansowania 3-fazowego na ciągach liniowych odchodzących od transformatorów. Projekt zakłada również monitorowanie produkcji w mikroinstalacjach OZE w celu zweryfikowania pracy inwerterów w sytuacjach nadprodukcji energii z tych instalacji. 

Źródło: Energa Operator/Enea Operator

Zobacz również