Obecnie tylko około 1% całkowitego zużycia energii w transporcie jest dostarczane przez energię elektryczną. Ponad dwie trzecie tego jest wykorzystywane w transporcie kolejowym na całym świecie, a znaczna część reszty wykorzystywana jest przez tramwaje i metro.

Aby zwiększyć znaczenie energii elektrycznej w transporcie stosuje się ścieżkę promującą udział pojazdów elektrycznych w ruchu drogowym, wykorzystujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł, by wytwarzać wodór do napędzania pojazdów z ogniwami paliwowymi (FCV).

Elektryki mogą dwukrotnie zwiększyć udział produkcji z OZE?

Elektryfikacja transportu jest pod wieloma względami idealnym sposobem, aby zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej, biorąc pod uwagę zmienną produkcję z takich źródeł jak energia słoneczna i wiatrowa.

Najczęściej pojazdy stoją zaparkowane przez około 90% czasu, dzięki czemu ich harmonogramy ładowania mogą być optymalizowane za pomocą inteligentnych narzędzi do zarządzania energią w celu dostosowania tych zmian w wytwarzaniu energii.

Niemieckie badania pokazują, że dostosowanie stawek opłat do zmian w wytwarzaniu energii wiatrowej i słonecznej może ponad dwukrotnie zwiększyć udział energii odnawialnej wykorzystywanej w pojazdach elektrycznych.

Konieczna odpowiednia polityka!

Zużycie energii elektrycznej szacowane na cztery miliony pojazdów elektrycznych na drogach jest wielkością nieistotną. Konieczna jest zatem odpowiednia polityka, aby przyspieszyć głęboką transformację sektora transportu, której wymagają cele dekarbonizacji i obawy dotyczące lokalnych jakości powietrza.

Zwiększenie udziału pojazdów elektrycznych w ruchu drogowym jest jedną ze ścieżek technologicznych w osiągnięciu globalnej transformacji. Takie pojazdy oferują szereg korzyści, w tym lepszą jakość powietrza i mniejsze koszty eksploatacji. Będzie to jednak w dużym stopniu zależeć zarówno od polityki publicznej, jak i dalszego spadku kosztów baterii.

Bloomberg New Energy Finance szacuje, że koszty baterii spadną na tyle szybko, że w 2024 r. koszty pojazdów elektrycznych będą konkurencyjne bez dopłat.

Szczególnie w środowisku miejskim, zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy elektryczne może mieć decydujące znaczenie.

W rezultacie coraz więcej miast wprowadzi przepisy, które sprzyjają napędowi elektrycznemu.

Źródło: IRENA

Redakcja GLOBEnergia