Pierwsza instalacja na składowisku odpadów

Dzięki zastosowaniu technologii odkrytej geomembrany słonecznej, składowisko odpadów Hickory Ridge o powierzchni 48 arów zostało przekształcone w największą (w 2011 roku) farmę fotowoltaiczną w stanie Georgia w USA. Innowacyjna na tamte czasy technologia opierała się na przykrywaniu wysypiska ulepszonym systemem geomembrany z wykorzystaniem wytrzymałego materiału przypominającym prześcieradło. Na geomembranie zainstalowano 7000 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1 MW. Zastosowanie tego typu tworzywa pozwoliło na uniknięcie emisji tysięcy ton gazów cieplarnianych, które byłyby emitowane podczas koszenia trawy bądź innej pielęgnacji terenu.

Jakie przepisy warunkują budowę instalacji na składowisku w Polsce?

Przepisem kluczowym w sprawie instalacji PV na składowisku odpadów jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów. Według tego dokumentu na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie można prowadzić budowy przez okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska. Rozporządzenie to przewiduje jednak możliwości uchylenia od tego zakazu. Istotna w tym aspekcie jest ekspertyza geotechniczna i sanitarna. Jeżeli nie potwierdzają one zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska, wówczas pozwolenie na budowę instalacji może zostać wydane.

Farmy fotowoltaiczne na składowiskach również w Polsce

W marcu 2020 roku w Kobiernikach pod Płockiem na składowisku śmieci tamtejszego Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami uruchomiono farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 1 MW. Energia uzyskana w tym miejscu pokryje zapotrzebowanie miejscowego zakładu.

Zainstalowano tam 3320 paneli, każdy o mocy 300 W. Farma powstała na wzniesieniu po starych, zrekultywowanych kwaterach do składowania odpadów. Budowa farmy jest nie pierwszą i nie ostatnią inwestycją w OZE w Kobiernikach. W gminie istnieje również biogazownia, w najbliższej przyszłości planuje się również budowę wiatraka o pionowej osi obrotu o mocy 20 kW do zasilenia 16 inwerterów.

Fotowoltaika również w Krośnie

W połowie lipca podpisano umowę na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 650 kW na zrekultywowanej części składowiska odpadów w Krośnie. Zadaniem instalacji będzie pokrycie zapotrzebowania na energię pobliskiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Jest to kolejny system przeznaczony do produkcji energii elektrycznej. Spółka posiada również elektrownię biomasową, a także elektrownię wodną na ujęciu wody w Sieniawie.

Jak powiedział Janusz Fic, prezes MPGK – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, inwestycja jest kontynuacją strategii w kwestii produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby. Produkcja energii elektrycznej jest bardzo korzystna zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska i zasobów naturalnych jak również z punktu widzenia obniżenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej eksploatacji wszystkich zakładów. Inwestycja ma kosztować 2,2 mln zł, prace mają zakończyć w kwietniu przyszłego roku.

Źródła: chronmyklimat.pl, portalkomunalny.pl, terazkrosno.pl

Redakcja GLOBEnergia