Jak interpretować nową ustawę o OZE? – system aukcyjny

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

PSEFpl

Na początku października w Warszawie odbęda się szkolenia pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Fotowoltaicznej.

w4e proste

Termin:
01.10.2013r. (Fotowoltaika)
03.10.2013r. (Energetyka wiatrowa)

PROGRAM:

9.00 – 9.30   Wprowadzenie, przedstawienie ogólnych zasad nowego systemu

9.30 – 10.45 Aspekty prawne - dr Christian Schnell, adwokat

•    Na czym będzie polegał system aukcyjny na rynku OZE w Polsce?

•    Co dają  zapisy nowej ustawy  istniejącym elektrowniom fotowoltaicznym/wiatrowym?
•    W jakich krajach i jak funkcjonuje system aukcyjny?
•    Sesja pytań i odpowiedzi

10.45 - 12.00 Aspekty techniczne - Piotr Rudyszyn, dyrektor techniczny w firmie W4E

•    Rozwój projektów i przystosowanie ich do systemu aukcyjnego
•    Optymalizacja projektów pod kątem nowej ustawy
•    Fotowoltaika czy wiatr, co lepiej sprawdzi się w nowym systemie?
•    Sesja pytań i odpowiedzi

12.00-12.15 przerwa kawowa

12.15 – 13.30 Aspekty podatkowe- Katarzyna Klimkiewicz, doradca podatkowy

•    Podatkowe aspekty nowego systemu wsparcia
•    Optymalizacja podatkowa projektów OZE
•    Jak inwestować na nowym rynku OZE?
•    Sesja pytań i odpowiedzi

13.30 – 14.00 Dyskusja


Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w powyższym programie

Koszt uczestnictwa: 1000 zł netto
Koszt uczestnictwa osoby z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski: 2000 zł netto*
Koszt uczestnictwa  drugiej osoby z firmy/instytucji:  25% upustu 750zł netto
Zainteresowani udziałem w spotkaniu powinni  do 27 września 2013r. wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie www.w4e.pl/aktualnosci) na adres e-mail: biuro@w4e.pl lub faksem: 42 292 07 66
Szczegółowe informacje: http://www.w4e.pl/aktualnosci
Agnieszka Stożek, Paulina Tomczak
tel. 42 236 50 60, e-mail: a.stozek@w4e.pl, p.tomczak@w4e.pl
* Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania tłumaczenia symultanicznego szkolenia w przypadku  zgłoszenia się mniej niż 5 osób obcojęzycznych i gwarantuje pełen zwrot wniesionej opłaty.