Łańcuchy to są szeregowo połączone moduły fotowoltaiczne. Takie łańcuchy podłącza się do falownika. Każdy falownik ma określoną liczbę wejść, a co za tym idzie ograniczoną ilość łańcuchów, z którymi może współpracować.

Odpowiednia konfiguracja połączonych ze sobą w łańcuchy  modułów  fotowoltaicznych jest gwarantem bezpieczeństwa oraz efektywnej pracy całej instalacji fotowoltaicznej.

Ważne, aby już na etapie projektowania zoptymalizować parametry dwóch najważniejszych podzespołów: falownika oraz modułów fotowoltaicznych.

Przypomnijmy, że połączenie szeregowe modułów skutkuje sumowaniem się napięć poszczególnych modułów w łańcuchu, a natężenie prądu zostaje stałe.

Sposób łączenia modułów jest bardzo ważny, ponieważ oprócz aktualnie panujących warunków atmosferycznych, to właśnie sposób łączenia modułów ma decydujący wpływ na wydajność całego systemu.

Liczbę modułów jaką możemy połączyć w łańcuch zależy głównie od zakresu napięcia falownika.

Ważne, aby nie przekroczyć maksymalnego napięcia na wejściu do urządzenia, dlatego zaleca się przeliczenie napięć dla temperatur ujemnych, kiedy to następuje wzrost napięcia na modułach.

Sprawdzając parametr napięcia obwodu otwartego dla modułu (Voc) oraz korzystając z temperaturowego wskaźnika napięcia [%/°C] wyliczamy wzrost napięcia dla temperatury -25°C. Następnie porównujemy wartość uzyskaną dla całego łańcucha z maksymalnym dopuszczalnym napięciem wejścia dla danego falownika (Uoc).

Inna metoda wskazuje  przeliczenie napięcia MPPT (w punkcie mocy maksymalnej) modułu (Vmppt) przy spadku temperatury do -5°C oraz sprawdzenie czy suma napięć na łańcuchu nie przekroczy maksymalnego napięcia MPPT dla falownika (Umppt max).

Z drugiej strony dla zwiększenia efektywności falownika zaleca się również sprawdzenie minimalnej liczby modułów, tak aby napięcie na łańcuchu znalazło się w zakresie napięć  MPPT falownika (Umppt min-max).
W tym przypadku brane jest pod uwagę napięcie modułu (Voc) przy wzroście temperatury do +70°C. Jest to ważne zagadnienie  przy projektowaniu jak najdłuższych łańcuchów gwarantując wysokie napięcie  szczególnie dla małej mocy falowników trójfazowych.

Podczas mroźnego poranka w zimie napięcia przy temp -25°C w stosunku do napięcia (Voc)  standardowego modułu (240-260W) może być wyższe o 14-17%.
Z kolei w okresie gorącego lata przy nagrzewającym się dachu i słabym wietrze temperatura osiągana przez moduł zbliża się do 70°C, napięcie obwodu otwartego w tym przypadku jest o 12,5-15,5% niższe od nominalnego napięcia podawanego w kracie katalogowej. (B.Szymański, 2016)

Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia