Od kilku lat Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) zajmuje bardzo ważne miejsce na liście działań krakowskiego MPEC. Polega on przede wszystkim na likwidacji pieców węglowych i zastępowaniu ich innymi, ekologicznymi źródłami ciepła.

 
Ważnym krokiem w celu jego realizacji stało się podpisanie w maju 2012 roku wielostronnego porozumienia w sprawie likwidacji palenisk węglowych na terenie Krakowa. Na jego mocy, po raz pierwszy, w walce z niską emisją połączyło swe siły kilka podmiotów: władze wojewódzkie, samorządowe, dostawcy energii cieplnej, elektrycznej i gazu. To niezwykle ważne, ponieważ nad Krakowem zawisła nie tylko ponura czapa toksycznego smogu, ale także poważna groźba obciążenia samorządu kosztami kar unijnych. Dodatkowo, stolicy Małopolski przypięto łatkę zatrutego miasta, które zamiast przyciągać turystów, odstrasza dymiącymi kominami. 
 
Konsultacje z mieszkańcami
MPEC tworzy koncepcje rozbudowy sieci cieplnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o największym zagęszczeniu budynków opalanych paliwem stałym. Na ich podstawie podjął szereg działań zmierzających do przekonania mieszkańców do likwidacji przestarzałych pieców. Pracownicy spółki rozesłali setki ofert do mieszkańców, odbyli mnóstwo rozmów telefonicznych , a specjalnie przeszkoleni ankieterzy (odwiedzający krakowian w ich domach) zbierali informacje na temat ich potrzeb i oczekiwań dotyczących ogrzewania.
Równolegle, pracownicy MPEC spotykali się z mieszkańcami, właścicielami i zarządcami nieruchomości, w których znajdują się piece węglowe. W ramach Mobilnych Punktachów Obsługi Klienta, ustawionych w rejonach miasta, gdzie istnieje już sieć, informowali o możliwościach korzystania z ciepła sieciowego, procedurze przyłączeniowej i dofinansowaniu z Urzędu Miasta. Oferta spółki była także prezentowana w mediach lokalnych.
Osiągnięcia
W 2014 roku, w wyniku realizacji szeregu działań MPEC podłączył do sieci cieplnej 32 budynki, w których znajdowało się 419 pieców węglowych oraz 3 kotłownie węglowe. Liczba odbiorców w 2014 roku przekroczyła 5000, a sieć cieplna o długości 811, 6 km doprowadzona została do 8500 obiektów w rejonach Krakowa i Skawiny.
Znaczącym przedsięwzięciem było także podłączenie sieci w ramach Skawińskiego Obszaru Inwestycyjnego, tzw. Parku Technologicznego oraz rozbudowa sieci w rejonie Bronowic Wielkich.
Poziom zadowolenia mieszkańców
Wśród mieszkańców, którzy wymienili piecyki gazowe na ciepłą wodę użytkową, przeprowadzono badania satysfakcji z produktu. Wynika z nich, że aż 97% użytkowników jest zadowolonych z tego produktu, a 95% poleciłoby go swoim bliskim i znajomym. 
 
Najnowsze technologie
Krakowski MPEC nieustannie nadzoruje około 800 kilometrów rur ciepłowniczych, z czego ponad połowa to sieci wykonane w technologii rur preizolowanych, wyposażonych w system monitoringu uszkodzeń, dzięki któremu możliwa jest całodobowa kontrola parametrów sieci cieplnej.
Energia wytwarzana przez MPEC wykorzystywana jest nie tylko do ogrzewania, ale także do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i innych specyficznych potrzeb technologicznych, jak np. podgrzewanie płyt boisk piłkarskich. MPEC prowadzi także projekty doświadczalne. Wraz z AGH latem ubiegłego roku uruchomił „punkt produkcji chłodu”. Jeżeli eksperyment się powiedzie, być może oprócz ciepła sieciowego i ciepłej wody MPEC produkować będzie chłód dla klimatyzatorów.