Budowa modułu

Centrum badań i rozwoju produktów LONGi przyjęło optyczne, elektryczne i mechaniczne modele związane z projektowaniem modułów fotowoltaicznych. Odpowiednie obliczenia symulacyjne przeprowadzane na początkowym etapie projektowania produktu pozwalają na wybór rozwiązania o najlepszej kompleksowej wydajności.

Przy wyborze materiałów modułowych firma LONGi zwykle preferuje materiały, które zostały już w pełni zatwierdzone w branży. W przypadku nowych materiałów, LONGi przeprowadza rygorystyczną ocenę i weryfikację, dokonując teoretycznej analizy wydajności materiału, w oparciu o jego skład i cechy konstrukcyjne, a następnie w ukierunkowanych testach. Na koniec moduł przechodzi test niezawodności na poziomie dwa lub trzy razy bardziej wymagającym niż norma IEC.

Ocena niezawodności i zdolności wytwarzania wszystkich modułów fotowoltaicznych LONGi musi być również poparta wynikami testów na zewnątrz. Centrum badawczo-rozwojowe LONGi ma stację testową o mocy 200 kW do specjalnych badań, w różnych scenariuszach zastosowań. Elektrownie testowe LONGi znajdują się także w różnych lokalizacjach na całym świecie, w celu pełnej weryfikacji wydajności w różnych warunkach. LONGi sukcesywnie współpracuje z autorytatywnymi instytucjami, w tym China Electric Institute, TÜV SÜD, TÜV Rheinland, RETC, China General Certification Center i DNV GL.

W kontekście dostawców, LONGi współpracuje z organizacjami o wiodącej w branży reputacji, gwarantujących długoterminowość przeprowadzania operacji.

Produkcja modułów

LONGi posiada kompleksowy system kontroli jakości i uzyskał certyfikaty ISO 9001 oraz IEC TS 62941 w dziedzinie fotowoltaiki. Zarządzanie jakością obejmuje procesy takie jak zarządzanie dostawcami, rozwój nowych produktów, zmiany produktowe, produkcja oraz pomiary.

Fabryka modułów LONGi

Fabryki LONGi zbudowane w ostatnich latach zapewniają wysoki poziom automatyzacji, co nie tylko znacznie poprawia wydajność produkcji, ale także pomaga zapewnić stabilność procesu produkcyjnego.Ujednolicone specyfikacje produktu zapewniają dużą wygodę przy zakupie materiałów, produkcji i zarządzaniu zapasami, a także sprzyjają optymalizacji jakości produktu. LONGi posiada jedną z największych zdolności produkcyjnych modułów na świecie, która bez problemu może zaspokoić popyt po stronie klienta.

Testy niezawodności

LONGi opracował szereg zróżnicowanych metod wewnętrznego testowania niezawodności w oparciu o wyniki badań znanych instytucji i podmiotów zewnętrznych w branży. Wśród przykładowych metod można wymienić:

-HATC (Highly Accelerated Thermal Cycling) -testy sprawdzające wydajności spawania produktów w pewnych zmianach temperatury
-UV+DH Ageing – ocena starzenia się modułu pod wpływem promieniowania UV w wilgotnym i ciepłym otoczeniu
– Cell-side Metal Corrosion Testing – elektrochemiczna próba korozji po stronie ogniwa

W kontekście testów zewnętrznych, moduły LONGi przez lata osiągały doskonałe wyniki w testach i ocenie innych firm. Moduły zostały wyróżnione w raporcie RETC 2019, testach AON, pv-magazine oraz otrzymywały nagrody w „All Quality Matters” prowadzonym przez TÜV Rheinland.

Projekt fotowoltaiczny to inwestycja, która trwa ponad 20 lat, a niezawodne produkty mogą zapewnić inwestorom długoterminowy zwrot z inwestycji. Dzięki niezawodnym produktom i wiodącej technologii, LONGi zapewnia zyski zarówno klientom, jak i partnerom.

LONGi Solar

Producent modułów fotowoltaicznych