Istotą racjonalnego prowadzenia działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej jest wyznaczenie i realizacja zadań charakteryzujących się wysokim efektem przy możliwie najniższych nakładach finansowych. Ze względu na specyfikę obiektów użyteczności publicznej i obiektów mieszkalnych w Polsce, najłatwiej oszczędzać energię, przeprowadzając zabiegi termomodernizacyjne, inwestując w audyty energetyczne wskazujące niedoskonałości w budynku czy też inwestując w indywidualne, bezemisyjne, efektywne źródła energii.

Ucieczka energii

Dobrym przykładem, który pokazuje zasadność przeprowadzenia termomodernizacji, jest porównanie wartości cechujących drogi ucieczki ciepła w typowym budynku – dla przykładu – budynku mieszkalnym przed i po zabiegach termomodernizacyjnych.

Do zobrazowania w jaki sposób zmienia się udział strat ciepła przed termomodernizacją i po jej przeprowadzeniu posłużymy się konkretnym przykładem budynku z lat ‘80.

Przed przeprowadzeniem termomodernizacji wskaźnik zapotrzebowania na ciepło wynosił 155,3 kWh/m2*rok, natomiast po jej przeprowadzeniu 72 kWh/m2*rok. Budynek energochłonny po termomodernizacji stał się energooszczędny. Zmienił się w nim również podział strat ciepła, a dużo większą rolę zaczęła odgrywać wentylacja.

Spodziewane oszczędności

Jakich oszczędności spodziewać się po przeprowadzeniu procesu modernizacji i inwestycji w systemy efektywne energetycznie? Elementy, które warto modernizować, i systemy, w które warto zainwestować, to:

Przegrody

W budynku jest wiele przegród: dach, poddasze, ściany, strop nad piwnicą. Izolacja tych przegród może przełożyć się na redukcję strat ciepła. Efekty mogą być różne w zależności od rodzaju przegrody jak i od metody i jakości zabiegów izolacyjnych.

Spodziewane redukcje strat ciepła w porównaniu ze stanem sprzed modernizacji:

  • dach, sufit poddasza: 5–15%
  • ściany: 10–20%
  • sufit nad piwnicą: 2–5%

Okna i drzwi

Okna to rodzaj przegród – przegrody zewnętrzne, przezroczyste. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową może przynieść redukcję strat ciepła o 10, a nawet 15%, w porównaniu do stanu sprzed modernizacji.

System grzewczy

Izolacja przegród przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w obiekcie. Kolejnym krokiem w zwiększeniu efektywności wykorzystania energii jest więc modernizacja systemu grzewczego poprzez zastosowanie urządzenia o mocy odpowiedniej do zmniejszonego zapotrzebowania na energię, jak i urządzenia, efektywnie produkującego energię. Przykładem takich urządzeń są pompy ciepła i kondensacyjne kotły gazowe.

Uśredniając, można założyć, że modernizacja systemu grzewczego przyczyni się do redukcji zużycia energii o 10–20%.

Skala oszczędności zależy od rodzaju systemu grzewczego. Po wyborze systemu z pompą ciepła inwestor może osiągnąć oszczędności nawet do 75%.

Wentylacja i rekuperacja

Przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych zwiększa szczelność budynku, a co za tym idzie, ogranicza w nim naturalną wentylację. Wymiana zużytego powietrza jest jednak bardzo potrzebna ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu dla organizmu człowieka. Co więcej, nieprawidłowa wentylacja wpływa na pogarszanie się stanu technicznego budynku, gdyż ograniczenia w wymianie powietrza powodują, że budynek zaczyna przypominać termos lub szczelny słoik, a woda skraplająca się na ścianach może stać się powodem powstawania grzybów i pleśni.

Zarówno w termomodernizowanych jak i nowych budynkach, wentylacja ma stosunkowo duży udział w stratach cieplnych, sięgający nawet 60%. Warto więc owo ciepło zatrzymać, inwestując w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, czyli rekuperację.

Rekuperacja jest synonimem nowoczesnego, energooszczędnego, zdrowego i komfortowego sposobu realizacji procesu wymiany powietrza. Zastosowanie rekuperatora pozwala na odzyskanie w skali sezonu nawet do 70% utraconego ciepła.

Oświetlenie

Oświetlenie LED dzięki niskiemu zużyciu energii generuje bardzo duże oszczędności. Technologia LED jest najbardziej opłacalnym źródłem światła, ponieważ mała dioda LED świeci mocą bardzo mocnych żarówek starego typu. W praktyce żarówka LED 3,5 W świeci tak jasno, jak klasyczna żarówka 50 W. Zużycie energii jest o ponad 90% niższe, dlatego opłaty za prąd mogą się zmniejszyć nawet o 80%. Poziom oszczędności zależy od konkretnego przypadku i sposobu użytkowania.

Wymiana oświetlenia może zredukować rachunki za energię o 70–90%.

Indywidualna elektrownia

Najlepszym i najbardziej efektywnym źródłem energii elektrycznej jest indywidualna elektrownia. Przykładem jest instalacja fotowoltaiczna, która odpowiednio dobrana, może pokryć całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną. W takim przypadku, rachunki mogą zostać zredukowane do poziomu opłat stałych.

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną o mocy zdolnej do wyprodukowania w skali roku energii, której potrzebuje budynek, zredukuje rachunki za energię nawet o około 80%.

W działania, które pozwalają na oszczędzenie energii zużywanej w budynku są zawsze warte podjęcia. Warto pamiętać, że przez zużycie mniejszej ilości energii nie tylko ograniczamy koszty utrzymania budynku, ale także chronimy środowisko naturalne!


Dowiedz się więcej!

Dowiedz się więcej! Poradnik Samorządowy “Energia w Gminie”, to syntetyczny zbiór porad, przykładów i podstawowych informacji na temat inwestycji energetycznych, który jest już dostępny do pobrania bezpłatnie w naszym sklepie!

Poradnik możesz również pobrać bezpłatnie TUTAJ 

Redakcja GLOBEnergia