Jak Polacy termomodernizują? O najczęstszych błędach i niedopatrzeniach…

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

termomodernizacja

Podstawowym celem modernizacji budynku jest zmniejszenie zużycia energii oraz nie mniej ważne zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem komfortu użytkowania i mikroklimatu w pomieszczeniach.

Jak termomodernizacje planują i wykonują Polacy? Jakie są najczęstsze błędy w wykonywaniu zabiegów termomodernizacyjnych?
O komentarz zapytaliśmy dr inż. Pawła Krause, STEKRA.

Aby sprostać wymaganiom obowiązujących przepisów, a także rosnącym oczekiwaniom inwestorów i użytkowników planowane do wykonania prace termomodernizacyjne powinny być odpowiednio i fachowo przygotowane i zrealizowane. Oczekiwane rezultaty tych prac będą możliwe do osiągnięcia tylko w takim przypadku, gdy wszyscy uczestnicy procesu budowlanego poprawnie zrealizują zaplanowane zadania.

Obok inwestora, który oprócz wymaganych prawem obowiązków, powinien wybrać doświadczonego wykonawcę robót budowlanych, ważną rolę pełni projektant. Tak naprawdę to od jego rozwiązań projektowych oraz stopnia uszczegółowienia projektu budowlanego lub wykonawczego, zależy poprawne zaprojektowanie izolacji cieplnej zewnętrznych przegród budowlanych i wzajemnie występujących pomiędzy nimi połączeń.

Nawet najlepszy projekt musi zostać odpowiednio zrealizowany na budowie. Nad poprawnością wykonawstwa powinien czuwać zarówno kierownik budowy jak i inspektor nadzoru inwestorskiego. Nieodzowny jest także nadzór autorski, tak aby projektant mógł w porę zareagować i skorygować ewentualne rozbieżności pomiędzy projektem a wykonawstwem.

Błędy i nieprawidłowości w pracach termomodernizacyjnych dotyczą zarówno części projektowych jak i wykonawstwa. W zakresie projektów błędy dotyczą nieprawidłowych obliczeń grubości izolacji termicznych, mostków cieplnych a także kondensacji wewnątrz przegrody. W przypadku wykonawstwa nieprawidłowego przygotowania podłoża, złego mocowania termoizolacji oraz nieprawidłowego wykonania elementów wykończeniowych.


dr inż. Paweł Krause, STEKRA, www.stekra.pl
Źródło: GLOBEnergia Plus 6/2016