Pompa ciepła z fotowoltaiką – gdzie jest ich miejsce?

Pompa ciepła, podobnie jak każde inne urządzenie elektryczne w domu, podłączona jest do rozdzielnicy głównej z wszystkimi zabezpieczeniami. Pompę ciepła traktujemy więc jak każdy inny odbiornik energii elektrycznej. W przypadku połączenia pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną należy jednak zadbać o nieco inne okablowanie. Mówimy potocznie, że trzeba takie połączenie nieco inaczej “osznurować”.

Falownik podłącza się między wyłącznik główny, a zabezpieczenie różnicowo-prądowe i w tym miejscu część energii produkowanej z dachu jest konsumowana przez odbiorniki w domu na bieżąco. Nadprodukcja jest wysyłana z budynku w kierunku sieci.

Kluczem jest tak skonfigurować system, by pompa ciepła w jakiś sposób zwiększała nam konsumpcję własną prądu, który produkujemy z dachu. A więc inaczej mówiąc – aby jak najmniej energii było przesyłane w kierunku sieci.

Dwie ważne sprawy – element pomiarowy i odpowiednie okablowanie!

Pompa ciepła wykorzystując wyprodukowany na dachu prąd może wytworzyć ciepło – czy to to postaci ciepłej wody czy wyższej temperatury w zbiorniku buforowym. Może też ogrzewać budynek do wyższej temperatury, czy też chłodzić budynek do temperatury niższej w okresie letnim.
Chodzi po prostu o to, by tę energię magazynować lokalnie w budynku – czy to w postaci chłodu, czy ciepła.

Chcąc wykorzystać na potrzeby pompy ciepła ten wyprodukowany na dachu, darmowy prąd, potrzebny jest po pierwsze pewien element pomiarowy, który powie pompie ciepła “Hej! Wysyłamy prąd w kierunku sieci! Włącz się i zacznij produkować albo ciepło albo chłód”.
Po drugie – po załączeniu pompy ciepła, powinna się pokazać konsumpcja za elementem pomiarowym, a nie po stronie budynku, czy przed tym licznikiem.

W pewien specjalny sposób trzeba to więc w samej rozdzielnicy okablować. Zarówno okablowanie jak i podłączenie dodatkowego elementu pomiarowego to zadanie dla elektryków lub instalatorów – to jest klasycznie wykonywana czynność i nie powinna stanowić problemu dla doświadczonego i wykwalifikowanego montera.

Licznik, który współpracuje z pompą ciepła – kiedy trójfazowy a kiedy jednofazowy?

Taki licznik energii elektrycznej, który współpracuje z pompą ciepła dostępny jest np. w ofercie firmy Viessmann, albo jako osobny element albo w postaci pakietu razem z pompą ciepła typu powietrze-woda.

Źródło: Viessmann

Liczniki w ofercie dostępne są jako trójfazowe i jako jednofazowe. Modele jednofazowe pobierane są w sytuacji, gdy falownik w instalacji fotowoltaicznej jest jednofazowy. Natomiast mając do czynienia z falownikiem trójfazowym dobierany jest licznik trójfazowy.

Nie będzie natomiast błędem wybór licznika trójfazowego z falownikiem jednofazowym, bo zawsze możemy go wykorzystać jako jednofazowy licznik, jednak sugerujemy się przy wyborze licznika falownikiem, a nie pompą ciepła.

Redakcja GLOBEnergia