Jak przedsiębiorstwo może zwiększyć ilość energii zużywanej na potrzeby własne?

Często mówimy, że najtańsza energia z fotowoltaiki, to ta zużywana na bieżąco. W jej przypadku nie ponosi się żadnych opłat, szczególnie tych związanych z dystrybucją energii. W przypadku gospodarstw domowych sprawa jest stosunkowo prosta - możemy zaprogramować pralkę, suszarkę czy zmywarkę, na godziny produkcji energii z fotowoltaiki. A jak zwiększyć autokonsumpcję w przedsiębiorstwie? Pytamy Pawła Szarka z firmy Bruk Bet PV.

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Podziel się

W idealnym przypadku, moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dobrana w oparciu o profil zużycia energii tak, aby przynajmniej 70% produkowanej energii zużywane było na bieżąco, a maksymalnie 30% było wprowadzane do sieci. Energia produkowana przez mikroinstalację w pierwszej kolejności powinna być zużywana na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Wtedy taka inwestycja przyniesie największe oszczędności i będzie najbardziej opłacalna. Nie zawsze jednak jest taka możliwość.

Zużycie energii w firmie

W zależności od tego, czym zajmuje się przedsiębiorstwo, zużycie energii może być całkowicie różne. Inne zużycie energii będzie miała firma, która pracuje w biurze w godzinach 8-16, a inne firma produkcyjna, wykorzystująca do pracy przez całą dobę energochłonne maszyny. Jak więc zwiększyć autokonsumpcję w firmie?

Spróbujmy popatrzeć na przedsiębiorstwo z perspektywy gospodarstwa domowego - jeżeli przy wykorzystywaniu urządzeń energochłonnych przesuniemy czas ich użytkowania na moment produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej, to znacznie zwiększymy autokonsumcję - komentuje Paweł Szarek

To oznacza, że jeżeli przedsiębiorcy mają taką możliwość i chcą zwiększyć zużycie energii produkowanej na bieżąco z fotowoltaiki, to powinni przesunąć procesy energochłonne na te godziny, w których produkcja z instalacji fotowoltaicznej jest największa. Tu niestety sytuacja wygląda podobnie - nie zawsze jest taka możliwość. Jest na to na szczęście alternatywne rozwiązanie! 

Magazyn energii w firmie

Drugim rozwiązaniem jest inwestycja w magazyn energii i dołożenie go do instalacji fotowoltaicznej.

Magazyn energii o odpowiednio dobranej pojemności pozwala na zgromadzenie energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną w ciągu dnia i przesunięcie w czasie jej wykorzystania. W konsekwencji wyprodukowaną energię możemy wykorzystać wtedy, gdy nie ma generacji bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej - komentuje Paweł Szarek

Samo zwiększenie autokonsumcji to nie jedyna korzyść z zastosowania magazynu energii w firmie. Korzystając ze zmagazynowanej energii, przedsiębiorca ma możliwość jej zakupu po niskich cenach i wykorzystania wtedy, gdy musiałby ją kupić po cenach wyższych. Magazyn energii w przedsiębiorstwie pozwala również na zwiększenie kontroli nad ewentualnymi przekroczeniami mocy zamówionej oraz na kompensację mocy biernej, która jest bolączką wielu przedsiębiorstw. Banki energii to również skuteczny sposób na poprawę jakości pobieranej energii elektrycznej, aby wyrównywać jakość pobieranej energii elektrycznej, co jest bardzo ważne z punktu widzenia prowadzenia działalności. W dobie rosnących cen energii i możliwości jakie dają przemysłowe rozwiązania systemów magazynowania energii, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na takie rozwiązania w swojej firmie.

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia