Jak przejść na net-billing? Energa zdradza szczegóły!

Długo wyczekiwana, nowa edycja programu Mój Prąd 4.0 jest przeznaczona dla nowych prosumentów rozliczających się w ramach net-billingu. Z programu mogą również skorzystać prosumenci rozliczający się w systemie opustów, pod warunkiem, że przejdą na nowy system rozliczeń, czyli net-billing. Biuro prasowe Energi odpowiada na pytania redakcji GLOBENERGIA, w których zapytaliśmy jak wygląda procedura przejścia z rozliczania w systemie opustów na rozliczanie w ramach net-billingu. Jak uzyskać potrzebne zaświadczenie do Programu Mój Prąd?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Mój Prąd 4.0

15. kwietnia 2022 roku ruszył program Mój Prąd 4.0. W swojej kolejnej edycji, oprócz instalacji fotowoltaicznych program wspiera również inne urządzenia, takie jak magazyny energii elektrycznej i magazyny ciepła. Zgodnie z zapowiedziami, z programu mogą skorzystać tylko osoby rozliczające się w net-billingu. W przypadku inwestorów, którzy chcą skorzystać z dotacji, ale do tej pory rozliczali się w systemie opustów, konieczne będzie przejście na nowy system rozliczeń. Zasada ta obowiązuje zarówno osoby, które nie skorzystały jeszcze z dotacji, jak i te, które już skorzystały z dotacji w programie Mój Prąd 3.0, ale chcą dołożyć dodatkowe elementy do swojego systemu fotowoltaicznego.

Oświadczenie/zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się (...) na zasadach systemu tzw. net-billing

Jednym z załączników, wymaganych w procesie składania wniosku o dotację w programie Mój Prąd jest “oświadczenie/zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing”. Zgodnie z informacjami na wzorze oświadczenia, taki dokument musi zostać podpisany przez przedstawiciela OSD, Sprzedawcę energii elektrycznej lub Wnioskodawcę albo jego pełnomocnika. Oznacza to, że przyszły beneficjent programu może sam podpisać wymagany dokument, w którym oświadcza, że przeszedł na net-billing.

Fragment zaświadczenia/oświadczenia o przejściu na net-billing. Źródło: mojprad.gov.pl
Fragment zaświadczenia/oświadczenia o przejściu na net-billing.
Źródło: mojprad.gov.pl

Weryfikacja przejścia na net-billing

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku braku potwierdzenia (pieczęci i podpisu) na dokumencie przez przedstawiciela Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) / Sprzedawcy energii elektrycznej, NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość potwierdzenia powyższych informacji u wskazanego Operatora / Sprzedawcy.

Wnioskodawca w sytuacji kontroli lub na żądanie ma obowiązek przedstawić odpowiednią umowę, która reguluje system odkupu i bilansowania energii wytworzonej w mikroinstalacji w systemie net-billing.

Do kogo zgłosić chęć przejścia na net-billing?

Jak informuje Biuro Prasowe Energi, w celu przejścia z net-meteringu (system opustów) na net-billing klient powinien zgłosić się do sprzedawcy energii. Klienci Energi Obrotu mogą złożyć wniosek o zmianę sposobu rozliczenia na net-billing na cztery sposoby. Wniosek można złożyć m.in. w elektronicznym biurze obsługi klienta, lub przez live chat na stronie www.energa.pl. W przypadku obu tych metod wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Wniosek można również złożyć listownie na adres Energa Obrót SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (koniecznie własnoręczny podpis) oraz w placówce Energi Obrotu w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem (listę placówek można znaleźć na stronie www.energa.pl).

Jakie dokumenty są wymagane?

Według informacji przesłanych przez Biuro Prasowe Energi, klient chcący przejść na rozliczanie w ramach net-billingu powinien złożyć pisemne oświadczenie. Jednakże biuro prasowe Energi informuje, że nie ma jednego wzoru tego oświadczenia.

Kto ma podpisać oświadczenie/załącznik do wniosku o dotacje?

Wiemy już, że w celu przejcia na net-billing należy zgłosić się do sprzedawcy energii. Redakcja GLOBENERGIA zapytała również, kto powinien podpisać zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing. Zgodnie z odpowiedzią Krzysztofa Kopcia, dyrektora Biura Prasowego Energi, klient może podpisać oświadczenie samodzielnie lub zwrócić się do sprzedawcy o podpisanie zaświadczenia, co potwierdzają informacje zawarte na wzorze oświadczenia, dostępnego na stonie mojprad.gov.pl. Ponadto, dyrektor Biura Prasowego Energi informuje, że w celu podpisania oświadczenia przez sprzedawcę, klient może zgłosić się za pomocą wszystkich wymienionych wcześniej kanałów kontaktu, czyli za pomocą elektronicznego biura klienta, przez live chat, listownie lub w placówce.

Zobacz również