Jak przyłączyć więcej mikroinstalacji PV do sieci? Pomogą inteligentne rozwiązania

W Polsce do sieci dystrybucyjnej przyłączono ponad 1,1 mln mikroinstalacji fotowoltaicznych. Operatorzy od dłuższego czasu wskazują na niewydolność systemu i trudności utrzymania poziomu napięcia w związku z niestabilną produkcją energii z OZE. Jeden z operatorów opracował rozwiązanie, które pozwoli na zwiększenie możliwości przyłączania mikroinstalacji.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Kluczem są stacje transformatorowe, które mogą automatycznie dostosowywać poziom napięcia do bieżących parametrów produkcji w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Takie prototypowe stacje opracowała spółka Energa Operator wraz z gdańskim oddziałem Instytutu Energetyki. Stacje dzięki stałemu monitorowaniu parametrów pracy lokalnej sieci, będą mogły autonomicznie dostosowywać poziom napięcia.

Nowe stacje transformatorowe

Jak czytamy w komunikacie, w nowych stacjach transformatorowych średniego napięcia (SN/nn), zastosowano transformatory wyposażone w funkcję podobciążeniowej regulacji napięcia (OLTC ang. On-Load Tap Changer), co pozwala im na płynne dostosowywanie jego wartości, w reakcji na zmiany wynikające z obciążenia i ilości energii produkowanej w mikroinstalacjach. Optymalizację napięć zapewniają zaimplementowane w sterowniku stacji algorytmy korzystające z danych pomiarowych, otrzymywanych m.in. z liczników inteligentnych zainstalowanych u klientów. Energa-Operator rozpoczyna tym samym wykorzystanie liczników inteligentnych jako miernika monitorującego parametr pracy.

Alicja Barbara Klimiuk, prezes zarządu Energa-Operator podkreśliła, że zapewnienie odpowiednich parametrów energii elektrycznej przy jednoczesnym umożliwieniu pracy licznych, przyłączonych do sieci mikroinstalacji to realne i poważne wyzwanie dla dystrybutorów energii. 

Projekt EUniversal, w ramach którego opracowane zostały nowe stacje, realizowany jest przez 18 podmiotów z UE, wśród których są też instytucje naukowe

Alicja Barbara Klimiuk - prezes zarządu Energa-Operator.

Prototypowe stacje wybudowano już w trzech miejscach w Polsce - w gminie Linia na Pomorzu, Czajkowie w woj. wielkopolskim oraz w Mławie. W tych lokalizacjach zainstalowano dużą liczbę mikroinstalacji. Są to jednocześnie obszary demonstracyjne polskiej części projektu EUniversal. Podobne rozwiązania są testowane w Niemczech i Portugalii.

W kolejnych etapach projektu testowane i optymalizowane będą algorytmy sterowania stacją. 

Polska część projektu EUniversal obejmuje też przetestowanie modeli współpracy OSD z właścicielami przydomowych mikroinstalacji. Celem jest wypracowanie rozwiązań, pozwalających na zwiększenie elastyczności sieci. W ramach prac zostaną m.in. platformy zakupowe umożliwiające OSD korzystanie z usług elastyczności. 

Źródło: Energa Operator 

Zobacz również